Program Zelené oázy: Pre imobilných v Olichove vznikla vďaka spolupráci nová záhradná zóna


Projekt, ktorý bol podporený Nadáciou Ekopolis a spoločnosťou Slovnaft a.s. v programe Zelené oázy, a ktorý nesie príznačný názov „Tvoríme okolie spoločne“, bol 6. augusta slávnostne predstavený verejnosti. Realizátorom projektu je občianske združenie SVETLO PRE OLICHOV spolu s mladými skautmi zo Skautského zboru II Buen Camino a Základným klubom jednoty dôchodcov vo Volkovciach. Na vybudovaní záhradnej zóny pre imobilných klientov Zariadenia sociálnych služieb „SVETLO“ tak pracovali spoločne tri generácie.

 Na všetkých prácach sa aktívne podieľali i klienti, zamestnanci ZSS,  členovia OZ v spolupráci s dobrovoľníkmi – skautmi a dôchodcami z Volkoviec. Spoločne vybudovali záhradnú zónu slúžiacu pre imobilných klientov, v ktorej aktívne trávia svoj voľný čas starostlivosťou o kvety, bylinky  a okrasnú záhradu. „V prvej fáze sa po výkopových prácach navozilo kamenivo, osadili sa obrubníky a zámková dlažba. Na zastavanú plochu sa umiestnili lavičky a mobilné záhradky, do ktorých sa vysadili kvety a bylinky. V druhej fáze sa pripravoval terén na výsadbu okrasnej záhrady,“ hovorí programový manažér Nadácie Ekopolis, Milan Hronec. Po prečistení a navození zeminy sa vysadilo dokopy 31 stromov, 33 kríkov, 10 okrasných tráv, 44 trvaliek a 15 byliniek.

Sme veľmi radi, že vďaka podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft a.s., v rámci programu Zelené oázy, sme mohli aktivovať našich imobilných klientov, poskytnúť im priestor na spoločnú realizáciu s dobrovoľníkmi a zamestnancami a zlepšiť tým kvalitu ich života. Spoločná práca nás zblížila, priniesla nielen krásny výsledok v podobe novej záhradnej zóny, ale aj nezabudnuteľné zážitky a skvelý pocit,“ hovorí Simona Blažková, inštruktorka sociálnej rehabilitácie v ZSS Svetlo.

Viac infromácií o programe nájdete na našej podstránke alebo na webe zeleneoazy.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.