Projekty z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce získali podporu takmer pol milióna eur


Banská Bystrica,  2013 

Nadácia Ekopolis spolu s partnerskými nadáciami − SOCIA a Karpatskou nadáciou, zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre podporu partnerstiev Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Zo 14 žiadostí o nenávratný finančný príspevok boli schválené 3 žiadosti v celkovej výške 481 335 EUR.

Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov s cieľom prispieť ku znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ. O  grant sa uchádzalo 14 organizácií, ktoré celkovo organizácie  vyše 2,1 milióna eur. Schválené boli 3 projekty v celkovej sume 481 335 eur.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica získalo na projekt Nevyšliapanou cestou 178 613 eur. Ich cieľom je preniesť úspešný model trvalo udržateľného spôsobu života v mestskom prostredí na základe know-how švajčiarskeho partnera Urban AgriCulture Netz Basel do dvoch vybraných slovenských miest, a to Zvolen a Bratislava. S využitím overeného modelu v meste Bazilej chcú posilniť slovenské eko-komunitné aktivity.

Cieľom projektu Spolužitie s karpatskými prízrakmi je ochrana populácií druhu rysa ostrovida na území Slovenskej republiky a Švajčiarska prostredníctvom vedeckého monitoringu, aplikácie výskumu a zvyšovaním environmentálneho povedomia v kontexte praktickej ochrany a manažmentu reintrodukcie. Spoločnosť pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou získala na realizáciu projektu 150 000 eur.

Ďalším podporeným projektom je projekt Banská Štiavnica – živá učebnica príbehového vzdelávania. Organizácia DAPHNE − Inštitút aplikovanej ekológie využije získanú podporu vo výške 173 892 eur na vytvorenie inovatívneho systému príbehového vzdelávania, v ktorom bude klasická učebná látka prezentovaná formou príbehu. Daphne v spolupráci s partnerom vytvorí 7 pilotných vzdelávacích programov, ktoré sa budú realizovať v Banskej Štiavnici.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.

Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostáva z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO je strategicky zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev je zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Na financovanie Malých projektov bolo celkom vyčlenených 2 652 925 eur a na financovanie Spoločných projektov 2 240 646 eur. V 1. kole výziev Blokového grantu bolo podporených spolu 15 projektov v celkovej výške vyše 1,906 milióna eur.

Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií:

Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.