Rekordných 22 komunitných projektov získalo podporu z programu Dobrý sused


Grantový program Dobrý sused podporuje už 6 rokov komunitné projekty občianskych združení a škôl v bratislavských mestských častiach Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Petržalka a obciach Rovinka, Dunajská Lužná a Most pri Bratislave. V tomto ročníku získalo podporu 22 projektov, čo je o štyri viac ako pred rokom. Celková prerozdelená suma sa vyšplhala na viac ako 44 tisíc eur.

Dobrý sused sa môže pochváliť desiatkami projektov zameranými na podporu komunitného, kultúrneho a sociálneho rozvoja, pri ktorých spojil lokálne samosprávy, školské zariadenia a občianske združenia.

Tieto projekty sú skvelým príkladom toho, ako môžu mať komunitné iniciatívy pozitívny dopad na miestne prostredie a obyvateľov. Je úžasné vidieť, ako sa rôzne organizácie a skupiny angažujú v aktivitách zameraných na podporu vzdelávania, športu, ochrany životného prostredia a sociálnej oblasti. Tieto projekty nielen zlepšujú kvalitu života v ich komunitách, ale tiež podporujú hodnoty spolupráce, vzájomnej pomoci a rešpektu k prírode,“uvádza Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

V 6. ročníku získalo podporu 22 projektov z rôznych oblastí. Tradične sa venujú rozvoju v oblastiach ako šport a voľný čas, no nájdeme medzi nimi tiež komunitné a sociálne projekty, ako aj environmentálne a kultúrne projekty.

Grantový program Dobrý sused tento rok rozšíril svoju pôsobnosť na ďalšie lokality. O podporu tak po novom mohli požiadať subjekty z Petržalky, Mostu pri Bratislave a Dunajskej Lužnej, čo sa odrazilo aj na počte projektových návrhov prijatých do výzvy. Zmysluplné komunitné aktivity podporené programu prispejú ku kvalitnejšiemu životu ľudí v meste a obciach, pre ktoré je Slovnaft susedom“, uvádza Anton Molnár, riaditeľ Komunikácie Slovnaftu.

Projekty zamerané na šport a voľnočasové aktivity sa týkajú podpory fyzickej aktivity a zdravia. Dobrým príkladom sú ružinovské projekty „Spoločná radosť z cvičenia“ a „Streetflorbalové leto 2024“  či „Organizácia otužileckých a plaveckých podujatí 2024“ v Dunajskej Lužnej.

Komunitné a sociálne projekty sa snažia podporiť sociálnu interakciu a komunitného ducha. „Tančiareň pre seniorov“ v Petržalke, „Mapovanie a pomoc vylúčenej komunite“ vo Vrakuni a „Spoločne pre našu krajšiu obec“ v Moste pri Bratislave cielia práve na rozvíjanie vzťahov a pomoci v miestnych komunitách.

V rámci podpory environmentálnej výchovy a udržateľnosti Dobrý sused podporil  napríklad „Prírodné (ob)javy očami a rukami detí“ v Ružinove, „Záhradkársky environmentálny MDD“ v Ružinove a „Výsadbu zelene popri cyklotrase“ v Rovinke.

Medzi projekty podporujúce kultúru a vzdelávanie patria „Festival detí s Krúžkami v škole 2024“ v Ružinove a „Bylinkové hrantíky v MŠ“ vo Vrakuni.

Hoci tieto projekty podporené z grantového programu Dobrý sused reprezentujú široké spektrum aktivít, ich spoločným menovateľom je, že ukazujú, ako môže byť finančná podpora využitá na zmysluplný rozvoj rôznych oblastí komunitného života.

Zoznam podporených projektov: TU

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.