Slávnostné otvorenie Nocľahárne sv. Vincenta de Paul v Bratislave


Organizácia Depaul Slovensko ukončila prvú etapu rekonštrukcie a otvorila v júni 2015 zrekonštruovanú časť nocľahárne. Rekonštrukcia bola súčasťou projektu, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce.

Nezisková organizácia Depaul prevádzkuje v Bratislave nízkoprahové zariadenia, v ktorých sa stará o ľudí bez domova. Vznikla v roku 2006 s cieľom spustiť prevádzku nízkoprahovej nocľahárne a ochrániť tak pred nízkymi teplotami v zimnom období ľudí bez domova. Bola to predovšetkým reakcia na krízovú situáciu zo zimy 2005/2006, kedy na následky podchladenia v tuhých mrazoch zomrelo v Bratislave najmenej 19 bezdomovcov. Každý deň zabezpečuje nocľah a stravu pre 200 – 250 klientov a od založenia takto poskytla už viac ako 320 tisíc nocľahov.

Cieľom projektu, ktorý získal podporu z Blokového grantu pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce, bolo vytvorenie nízkoprahového modelu sociálnych služieb pre ľudí bez domova, ktorého súčasťou bol aj rozvoj pracovných návykov klientov a aktivity zamerané na ich návrat do samostatného bežného života.

Polovica budovy, v ktorej pôvodne boli veľká hala s 98 posteľami, dva sklady, práčovňa a kuchynka, sa rozdelila na dve podlažia s menšími ubytovacími priestormi pre 115 nocľažníkov, z ktorých asi pätinu tvoria ženy. Samozrejmou  súčasťou je  moderné hygienické vybavenie s 15 toalietami, 20 umývadlami, 25 sprchami a nevyhnutné zázemie, čo zabezpečí ubytovaným, ale aj zamestnancom pri práci väčší komfort. Vybudované boli dve žumpy a tiež nová plynová kotolňa s ústredným kúrením a ohrevom vody. Stavebné práce trvali päť mesiacov.

Slávnostné otvorenie a odhalenie pamätnej tabule uskutočnila patrónka Depaul Her Grace Vojvodkyňa z Norfolku za prítomnosti veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie Alexandra Wittwera, veľvyslankyne Írskej republiky Anne-Marie Callan a ďalších vzácnych hostí.

Viac informácií o projekte: Miroslav Jurík, miro.jurik@depaulslovensko.org, www.depaulslovensko.org.


 

Viac o Blokovom grante

Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce pozostával z dvoch častí: 1. Blokový grant pre MVO a 2. Blokový grant pre podporu partnerstiev. Blokový grant pre MVO bol zameraný na vytvorenie funkčnej grantovej schémy na podporu slovenských MVO, ktoré  realizujú aktivity v sociálnej a environmentálnej oblasti prostredníctvom tzv. Malých projektov. Blokový grant pre podporu partnerstiev bol zameraný na podporu partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií prostredníctvom tzv. Spoločných projektov.

Informácie o Blokovom grante a  podporených projektoch nájdete na www.bgsfm.sk.  Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis (www.old.ekopolis.sk) v partnerstve s Karpatskou nadáciou (www.karpatskanadacia.sk) a nadáciou SOCIA (www.socia.sk).

Viac informácií: Štefan Jančo, programový manažér Nadácie Ekopolis, 048 / 470 10 94, janco@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.