Solárna revolúcia na školách


To, čo ušetria na energiách, sa rozhodli venovať svojim učiteľom

Banská Bystrica, august 2013

ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už piaty rok pomáha realizovať projekty investičného alebo neinvestičného charakteru prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V tomto ročníku bolo zo 60 predložených projektov vybratých 14, ktoré získali finančnú podporu celkovo vo výške 90 225 EUR.

Väčšina z projektov rieši ohrev TÚV na strechách školských zariadení, vďaka čomu samosprávy šetria náklady na energie a tie môžu tak následne využiť na financovanie iných aktivít, na ktoré v miestnych rozpočtoch nie sú prostriedky. Napríklad, starosta Devínskej Novej Vsi, kde onedlho vďaka projektu vyrastie na streche ZŠ fotovoltaická elektráreň, sľúbil ušetrené financie na energiách zohľadniť vo vyšších odmenách učiteľom.

Zaujímavý je tiež projekt z obce Veľký Meder. Cieľom projektu je inštalácia solárnych kolektorov pre objekt Materskej školy. V školskej jedálni sa tu denne pripravuje jedlo pre cca 170 detí a inštaláciou kolektorov sa výrazne znížia ročné náklady na ohrev teplej úžitkovej vody, pri ročnom predpokladanom priemere úspor až do výšky 40 percent.

Medzi ďalšie projekty, ktoré v roku 2013 zaujali odbornú komisiu, patrí projekt Solárna terasa. Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom plánuje získanú finančnú podporu použiť na vytvorenie solárneho laboratória na terase hvezdárne. Návštevníci, ktorých väčšina je v školskom a predškolskom veku, budú môcť v praxi vidieť funkčné zariadenia slúžiace na premenu slnečnej energie na tepelnú a elektrickú.

Určite sa oplatí sledovať aj realizáciu projektu výskumného a demonštračného koncentrátora priameho slnečného žiarenia. Na Fakulte environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene vznikne vďaka podpore fondu Živá energia demonštračný koncentrátor priameho slnečného žiarenia, ktorý umožní výskum premeny slnečného žiarenia pri teplotách aj nad 200 °C a zároveň bude slúžiť ako ukážkové zariadenie pre študentov vysokých a stredných škôl ako aj odbornú verejnosť.

Podporené projekty sú z okresov Bratislava, Dunajská Streda, Hlohovec, Nové Zámky, Senec, Senica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Zvolen a Žiar nad Hronom. Plánované investičné aktivity zahŕňajú prevažne výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, inštaláciu solárnych kolektorov, modelové využitie fotovoltaických článkov a opatrenia pre energetické úspory ako napríklad výmenu okien. Začiatok realizácie podporených projektov je naplánovaný na september 2013.

Fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a. s. Od svojho vzniku v roku 2009 pomohol fond Živá energia už takmer 60 projektom v celkovej hodnote  300 000 EUR.

Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u Petra Medveďa, riaditeľa Nadácie Ekopolis, tel.: 048 / 414 5259, e-mail: medved@ekopolis.sk.

Podporené projekty v roku 2013: https://www.ekopolis.sk/stranka_data/subory/ziva-energia-2013/podporene-projekty-web.pdf.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.