Spoločnosť METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporila vďaka projektu Stromy namiesto letákov štyri zelené výsadby po celom Slovensku


Banská Bystrica  4. apríla 2012

Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR, s.r.o. podporila ďalšie štyri ekologické granty – v Ivanke pri Dunaji, Banskej Bystrici, v Považskej Bystrici a Spišskej Belej, v celkovej hodnote 8 500 eur. Granty sú financované z projektu Stromy namiesto letákov.  Jeho cieľom je prispieť za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku. Projekt realizuje METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. 

„Sme radi, že sa môžeme podieľať na výsadbe stromov po celom Slovensku. Ďakujeme našim lojálnym zákazníkom, ktorí uprednostňujú elektronickú ponuku pred tlačenou a tak podporujú  náš projekt Stromy namiesto letákov,“ hovorí k akcii Kateřina Pištorová zo spoločnosti METRO Cash & Carry SR, s.r.o.

Ekologické granty vybralo METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis, ktorá sa aktívne zaujíma o stav životného prostredia na Slovensku. „Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. V Ivanke pri Dunaji vznikne nová aleja pri pamätníku M. R. Štefánika, v Banskej Bystrici sa zazelenie mestské verejné priestranstvo, v Považskej Bystrici ide o zaujímavú rekonštrukciu treťohorného lesa a v Spišskej Belej vznikne zelená oáza pri Belianskom rybníku,“ dopĺňa Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Z projektu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné štyri projekty :

Občianske združenie Historická spoločnosť Ivanky z obce Ivanka pri Dunaji (okres Senec) získalo na svoj projekt Vysadenie aleje k pamätníku Milana Rastislava Štefánika,  2 100 eur. 

Cieľom ich projektu je výsadba stromovej aleje pozdĺž cesty od križovatky po pamätník Ivanská mohyla, venovaný Milanovi Rastislavovi  Štefánikovi, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Obec Ivanka pri Dunaji spolu s občianskymi združeniami sa už od jeho vzniku stará o jeho údržbu a v  tejto činnosti chcú aj naďalej pokračovať. Uvedený úsek cesty je zároveň turistickou a cykloturistickou trasou Podunajského regiónu a Štefánikovej magistrály, ktorý slúži aj na rekreačné a športové aktivity. Na realizáciu projektu je potrebné upraviť výsadbovú plochu pozdĺž cesty a vysadiť dospelejšie dreviny.

V Banskej Bystrici získalo Občianske združenie Zelená Fončorda 2 000 eur na realizáciu svojho projektu Malý les vo veľkom meste. Ide o zazelenenie verejného priestranstva  na ulici Spojová a Triedy Hradca Králové.  

Poslaním projektu je zapojiť širokú verejnosť (deti základnej školy, rodičov, deti zo súkromného centra voľného času Relaxáčik a ďalších) do aktivít a vytvoriť spoločne na panelákovom sídlisku zelenú atrakciu – učebnú pomôcku pre deti aj dospelých. Výsledkom projektu má byť vytvorenie a  výsadba náučno-vzdelávacieho interaktívneho areálu v priestore medzi panelovou výstavbou.

Na svoj Treťohorný park získali členovia Občianskeho združenia lokálpatriotov Považská Bystrica 2 200 eur. Ich park sa má realizovať v centre Považskej Bystrice, pod kruhovým objazdom pri budove Diamon, medzi ulicami Slovenských partizánov, Lánskou a vodným tokom Domanižanka.

Ide o zaujímavý pokus rekonštrukcie treťohorného lesa. Na základe poznatkov paleobotaniky a fytogeografie chcú ku každému druhu v treťohorných vrstvách vysadiť najbližšie príbuzný druh súčasnej rastliny. Treťohorný park by mal okrem estetickej funkcie  plniť aj funkciu malého mestského arboréta. Súčasne by mal priblížiť ľuďom, ako vyzerali naše lesy pred dobou ľadovou. Projekt má byť realizovaný na atraktívnej ploche v centre mesta.

Mesto Spišská Belá získalo na svoj projekt Beliansky rybník – zelená oáza mesta Spišská Belá sumu 2 200 eur.

Výsledkom ich projektu má byť výsadba zelene a osadenie malej parkovej architektúry. V spolupráci s dobrovoľníkmi z miestnych škôl a mestských organizácií plánujú vyčistiť okolie rybníka a ošetriť zeleň, predovšetkým orezať dreviny. Oddychová zóna Beliansky rybník je pre jedinečné prírodné prostredie s výhľadom na panorámu Tatier atraktívnou prímestskou oddychovou zónou pre obyvateľov mesta. Začínajú tu turistické a cyklistické chodníky smerom do Tatier, aktívne aj relaxačne tu trávia voľný čas všetky vekové skupiny obyvateľov.

Cieľom projektu Stromy namiesto letákov je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich ošetrením. Projekt podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov a  výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

*  *  *  *  *  * 

Viac informácií:

Milan Hronec, programový manažér, 0911 452 457,  048/ 470 10 95, hronec@ekopolis.sk

Eva Šoucová, PR agentúra Media & Communication Consulitng, 0948 268 368, eva.soucova@mcc.sk

Kateřina Pištorová, METRO Cash & Carry SR, s.r.o., +420 603850564, katerina.pistorova@makro.cz

 

Nadácia Ekopolis

Nadácia Ekopolis má 21-ročné  skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržateľnosť. Bez zbytočnej byrokracie, pružne, podporujeme projekty a činnosť stoviek mimovládnych neziskových organizácií podľa ich aktuálnych potrieb. Prinášame inovatívne programy, myšlienky, otvárame aktuálne témy. Máme prepracovaný  spôsob monitorovania a hodnotenia projektov. Našim hlavným nástrojom sú grantové programy, v ktorých projekty získavajú podporu v otvorenej súťaži. Poskytujú rovnoprávnu šancu  občanom z celého Slovenska  podieľať sa na riešení naliehavých otázok.

METRO Cash &  Carry SR, s.r.o.

V Slovenskej republike patrí do siete METRO Cash & Carry SR 6 veľkoobchodných centier pre podnikateľov s predajnou plochou každého 7 500 m² a dve prevádzky formátu Drive-In v Trenčíne a Poprade. Široká ponuka tovaru, prevádzková výkonnosť, vyspelá logistika a priame nákupy vo veľkých objemoch umožňujú spoločnosti METRO predávať tovar za najvýhodnejšie veľkoobchodné ceny. METRO sa na Slovensku orientuje predovšetkým na tri skupiny zákazníkov – profesionálov a to na oblasť HoReCa, maloobchod a malé až stredné firmy, ktoré podporuje okrem širokej ponuky tovaru aj nadštandardnými službami na mieru. Viac na www.metro.sk alebo www.facebook.com/metro.sk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.