Stromom roka 2008 sa stal 180- ročný javor horský z Drietomy


Víťazom celoslovenskej ankety Strom roka 2008 sa stal javor horský z Drietomy, ktorý získal 2 708 hlasov. Rozhodli o tom hlasujúci, ktorí vyberali spomedzi 12 stromov – finalistov. Na 2.mieste sa umiestnil sekvojovec mamutí z Dolnej Krupej (1870 hlasov) a tretia skončila lipa malolistá z Budmeríc (1860 hlasov).

 Poslaním ankety Strom roka, ktorej 6.ročník vyhlásila na jar 2008 Nadácia Ekopolis, je upozorniť na význam zelene v našom živote, vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie a jeho ochranu. Generálnym partnerom ankety je Skupina Skanska v SR.

Do májovej uzávierky ankety prišlo do nadácie 85 nominácií stromov z celého Slovenska. Zo všetkých prihlásených stromov vybrala porota 12 finalistov. Z nich bola najmladšia 50-ročná čerešna zo Zvolena, najstaršia zase lipa malolistá z Budmeríc, ktorá má úctyhodných 420 rokov.

Fotografie a príbehy stromov boli uverejnené na www.old.ekopolis.sk, www.skanska.sk a v médiách. Hlasovať za svoj strom mohli záujemcovia prostredníctvom SMS správy, poštou alebo priamo na internete.

Víťazný javor z Drietomy získal odborný arboristický posudok a v prípade potreby aj odborné ošetrenie od členov ISA Slovensko, ako aj finančný príspevok 10 tisíc korún na úpravu svojho okolia. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnili na 2. a 3. mieste, získali tiež po 10 tisíc korún, ktoré môžu byť použité na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja z hlasujúcich budú odmenení poukážkami na nákup kníh v hodnote 2 tisíc korún.

Anketa Strom roka 2008 nadväzuje na tradíciu tejto súťaže, ktorej vyhlasovateľmi boli od roku 2003 REC Slovensko, MV SZOPK a ISA Slovensko (International Society of Arboriculture). Strom roka je súčasťou grantového programu Nadácie Ekopolis – Ľudia pre stromy, ktorý podporuje skvalitňovanie životného prostredia výsadbou drevín alebo ich záchranou. Generálnym partnerom programu je už tretí rok Skupina Skanska v SR.

Viac informácií o víťazných stromoch:

Strom roka 2008 – Javor horský, Drietoma, okres Trenčín

Parametre: výška: 22m, obvod kmeňa:590 cm, vek: 180 rokov Javor tvorí dominantu kaštieľskeho parku v obci. V blízkej budove bola dlhé roky v prevádzke materská škôlka a pod jeho korunou sa viac ako 50 rokov hrávali deti. Aj dnes, keď už škôlku zrušili, je toto miesto obyvateľmi obce stále vyhľadávané a javor je prirodzenou súčasťou detského ihriska.

  1. miesto – Sekvojovec mamutí, Dolná Krupá, okres Trnava

Parametre: výška:49 m, obvod kmeňa: 529 cm, vek:145 rokov. Sekvojovec je jeden z najmohutnejších stromov v kaštieľskom parku. Medzi miestnymi obyvateľmi je známy ako „sekvoja“ alebo aj „mrkva“. Strom dal pravdepodobne vysadiť majiteľ kaštieľa a panstva v Dolnej Krupej Rudolf Chotek – milovník prírody a ovocinár. Netradičný strom vysadil pri príležitosti narodenia svojej dcéry – Henriety, neskôr známej pestovateľky ruží. Strom odolal mnohým nebezpečenstvám, azda najväčšiemu v roku 1978, keď ho zasiahol mohutný blesk a spálil veľkú časť jeho koruny. Aj vďaka ľudskej pomoci dokázal prežiť a jeho obnovený vrchol koruny sa opäť vypína vysoko nad všetky okolité stromy. Je zákonom chránený. To, že sa sekvojovec podarilo v miestnych podmienkach vôbec dopestovať, je predovšetkým zásluhou odbornej starostlivosti grófa Choteka.

  1. miesto – Lipa malolistá, Budmerice, okres Pezinok

Parametre: výška: 20m, obvod kmeňa: 525 cm, vek: 420 rokov Lipa rastie pri dome manželov Oškerovcov v Budmericiach. V jej dutom konári žije roj divých včiel, v hustej korune oddychujú rôzne druhy vtákov. Usadili sa tu aj veveričky s mláďatami. Manželia vynaložili veľa energie na to, aby pre „budmerickú krásavicu“ zabezpečili potrebné ošetrenie. Teraz sa môžu tešiť z jej príjemného tieňa a lipového kvetu, z ktorého varia lahodný čaj. Do zhotovených kŕmidiel sypú orechy, slnečnicu a iné dobroty, aby pomohli zvieratám prežiť zimné mesiace.

Tabuľka celkového hlasovania:

 

Číslo stromu Druh, lokalita Spolu  hlasov Umiestnenie
10 javor horský, Drietoma 2708 1.
2 sekvojovec mamutí, Dolná Krupá 1870 2.
8 lipa malolistá, Budmerice 1860 3.
7 pagaštan konský, Košice 1372 4.
5 dub močiarny, Martovce 509 5.
9 hruška plánka, Želovce 480 6.
1 lipa malolistá, Štefanová 453 7.
4 dub letný, Nižný Hrabovec 295 8.
12 agát biely, Lastovce 282 9.
6 čerešňa okrasná, Zvolen 183 10.
3 buk lesný, Nová Bošáca 164 11.
11 vŕba biela, Iňačovce 114 12.
Spolu: počet hlasov 10290

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.