Stromom roka 2013 sa stal 350-ročný dub z Kremnice


Banská Bystrica, 29. október  2013

Víťazom ankety Strom roka 2013 sa stal dub letný, dominanta záhrady MUDr. G.K.Zechentera v historickom centre Kremnice, ktorý získal 1 955 hlasov. Bude reprezentovať Slovensko v súťaži Európsky strom roka. Na 2. mieste, s počtom hlasov 1 491, sa umiestnila lipa veľkolistá z Toporca – časť Pustovec (okres Kežmarok). Tretie miesto patrí buku lesnému, ktorý rastie v časti Ochodnica – Petránky (okres Kysucké Nové Mesto). Od strieborného miesta ho delilo 27  hlasov. O poradí dvanástich stromov – finalistov rozhodlo 13 328 hlasov.

Cieľom ankety, ktorej jedenásty ročník vyhlásila v apríli Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne  či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavným partnerom ankety je Slovenská sporiteľňa. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo A.B.I.E.S.. Patrónom ankety je už po druhý rok spevák Peter Lipa.

Do májovej uzávierky prišlo do Nadácie Ekopolis  65  stromov z celého Slovenska. Fotografie a príbehy stromov  – finalistov boli uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.ekopolis.sk). Hlasovať za svoj strom mohol každý,  prostredníctvom SMS správy, hlasovacieho lístka, poštou alebo priamo na www.ekopolis.sk.

Víťazný dub letný z Kremnice dostane odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 333 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 333 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum.

Výsledky ankety Strom roka  2013: 

P.č. Názov stromu Lokalita Počet hlasov Umiestnenie
1 buk lesný Tekovská Breznica, Pútikov vŕšok 891 8.
2 buk lesný Ochodnica –Petránky, U Klapky 1464 3.
3 tisovec dvojradový Želiezovce, historický park  pri potoku Vrbovec 771 10.
4 lipa malolistá Zemianske Podhradie, park pri kaštieli – DSS 1270 4.
5 hruška planá Liptovský Ján,Nemešovsko-Barnovského kaštieľ 926 7.
6 lipa veľkolistá Na okraji obce Toporec – časť Pustovec 1491 2.
7 tisovec dvojradový Areál Centra voľného času v Krupine 1110 6.
8 dub letný Zechenterova záhrada v Kremnici 1955 1.
9 buk lesný Turistický chodník z Hornej Poruby na vrch Vápeč, 708 12.
10 brest horský Jasov, miestna časť Počkaj, Lesný obvod Zábava 814 9.
11 topoľ biely Partizánske, časť Veľké Bielice 1203 5.
12 borovica sosnová Cintorín v Borskom Svätom Jure 725 11.


Príbehy víťazných stromov  

  1. miesto – strom č. 8. : Dub letný (Quercus robur L.), Kremnica (okres Žiar nad Hronom), vek: 350 rokov, obvod: 537 cm, výška: 21 m

Strom je súčasťou historickej záhrady MUDr. G.K.Zechentera a už z diaľky tvorí dominantu celej záhrady. Obyvatelia Kremnice prechovávajú k tomuto stromu veľkú úctu a hrdosť, ako k pamätníkovi a svedkovi dávnej histórie.  K tomuto 350 rokov starému stromu sa viaže kus histórie starobylého banského a minciarskeho mesta Kremnica, ale aj rôzne príbehy a spomienky miestnych obyvateľov a dodnes je tichým svedkom udalostí tohto krásneho mesta.

  1. miestostrom č. 6 : Strom č. 6 – Lipa veľkolistá (Tylia plathypyllos Scop.), Pustovec (okres Kežmarok), vek: 500 rokov, obvod: 1 050 cm, výška: 34 m

Pravdepodobne najväčšia a najzdravšia lipa veľkolistá na Slovensku. Je jednou z troch líp, ktoré údajne vysadili traja synovia rodiny Gőrgeyovcov niekedy v 14. storočí. V miestnom kostole na ich rodinnom erbe z prvej polovice 17. storočia je vyobrazený symbol – lipový strom.

  1. miestostrom č. 2. : Buk lesný (Fagus sylvatica), Ochodnica – Petránky (okres Kysucké Nové Mesto), vek: 300 rokov, obvod: 530 cm, výška: 30 m

Posledná majiteľka samoty spomínala, že pri klčovaní porastov a obrábaní horských políčok okolo roku 1910 nikto nemal odvahu a asi ani silu tento strom vyrúbať pre jeho veľkosť a preto zostal stáť ako jediný mohutný exemplár v širokom okolí a po celé roky poskytoval tieň ťažko pracujúcim na poliach.

Novinkou tohto ročníka bolo ďalšie bezplatné ošetrenie najmenej desiatich stromov, ktoré boli nominované do ankety Strom roka 2013. Profesionálni akreditovaní arboristi ISA Slovensko ošetrili už 2 stromy vo vlastnej réžii, pričom výber stromov urobili na základe ich zdravotného stavu, prístupnosti a geografickej polohy. Prvým z ošetrených stromov bol dub letný, ktorý rastie vedľa katastrálneho úradu v Ružovej doline a údajne je to najstarší strom v Ružinove. Ďalším ošetreným stromom bol vyše dvestoročný dub nazývaný Goliáš v obci Čierny Potok.

Minuloročným víťazom ankety Strom roka 2012 sa stal platan javorolistý z Komjatíc (okres Nové Zámky), ktorý získal 2 296 hlasov.  Na 2. mieste, s počtom hlasov 2 152,  sa umiestnila lipa malolistá z Opinej (okres Košice). Tretie miesto patrilo orechu čiernemu zo Serede, ktorého od strieborného miesta delilo 6  hlasov. O poradí dvanástich stromov – finalistov rozhodlo 14 251 hlasov. Viťaz ankety reprezentoval Slovensko v súťaži Európsky strom roka, v ktorej sa umiestnil na piatom mieste s počtom hlasov 3 876.

Kontakty:  Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica,

Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk

Podpora bola realizovaná cez Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.