Súťaž PRE VODU má víťazov 4. ročníka


V stredu, 13. novembra, sa v bratislavskom SATORI stage uskutočnilo po štvrtý krát finále súťaže PRE VODU. Do celoslovenskej súťaže, ktorá má ambíciu prepájať nadaných mladých s tými, ktorí hľadajú inšpirácie, sa v dvoch kategóriách zapojili mladí odborníci i školské tímy. Spolu až 6 návrhov efektívneho hospodárenia s vodou tak súperilo aj v snahe získať Cenu Nestlé v hodnote 1000 eur. Súťaž organizuje Nadácia Ekopolis a záštitu nad ňou prebral minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

Samosprávy, mimovládne organizácie, školy, či iné subjekty mali možnosť prihlásiť svoje zadanie problémovej situácie s vodou zo svojho okolia, z ktorých sa stali modelové situácie pre tohtoročnú súťaž. Väčšina nominovaných reálnych problémov sa pritom týkala zadržania alebo využitia zrážkovej vody, ako jedného z opatrení, ktorým sa dá predchádzať suchu, či povodniam. V otvorenej kategórii však mohli prísť mladí odborníci aj s vlastnou súťažnou témou.

Finalisti súťaže PRE VODU 2019:

V kategórii študentských školských tímov, ktoré vedie pedagóg z univerzity alebo vysokej školy, tento rok súťažili tri tímy. Podmienkou pre túto kategóriu bolo riešiť pridelenú modelovú situáciu priamo v teréne spolu s miestnou komunitou resp. predkladateľmi modelových situácií. V druhej, otvorenej kategórii, si rovnako traja súťažiaci mohli vybrať, či budú riešiť jednu z piatich modelových situácií, alebo či predložia vlastný návrh riešenia,“ približuje programová manažérka súťaže Pre vodu, Martina Paulíková.

 Do finále súťaže postúpili práce troch študentských skupín:

  • MYZONE – transformácia verejného priestoru (Nové Zámky), Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre;
  • Park v átriu (Poprad), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach;
  • Dažďové vody v  pivovare, (Banská Bystrica) Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Rovnako v otvorenej kategórii súťažili traja mladí odborníci:

  • Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom, Miroslav Čibik
  • Koncepcia renaturácie toku Trnávka, Tomáš Pozdech
  • Revitalizácia studničky v meste Revúca, Michal Tomlain

Vo finále súťaže mali všetci súťažiaci možnosť vo svojej prezentácii osobne predstaviť dopracovaný návrh odbornej porote, zloženej z odborníkov i akademikov. „Všetci finalisti si odnesú nie len novú skúsenosť ale aj knižnú odmenu s titulom Čarovné vody Slovenska, ktorú do súťaže venoval knižný projekt Čarovné Slovensko,“ hovorí Paulíková.

 

Prvé tri miesta v Otvorenej kategórii boli ocenené nasledovne:

1.miesto: Architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom, Miroslav Čibik  s hlavnou výhrou 1000 eur
2.miesto:
Revitalizácia studničky v meste Revúca, Michal Tomlain  s výhrou 500 eur
3.miesto:
Koncepcia renaturácie toku Trnávka, Tomáš Pozdech s výhrou 200 eur

 V Kategórii školských tímov získal prvé miesto študentský školský tím

1.miesto: Park v átriu (Poprad), Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach získava Cenu Nestlé v hodnote 1000 eur.

 „Fenomén sucha trápi čoraz viac prakticky celý svet, Slovensko nevynímajúc. Ukazuje sa,  že naša dlhoročná podpora projektov zameraných práve na zmierňovanie dôsledkov sucha a nedostatku vody bola veľmi prezieravá. Svedčia o tom aj inovatívne nápady, prezentované vo finále tejto súťaže, ktoré majú potenciál prispieť k riešeniu konkrétnych problémov v daných komunitách a regiónoch,“ uviedla Ľubica Novotná, manažérka pre korporátne záležitosti, Nestlé Slovensko s.r.o.

Po skončení súťaže dostanú navrhovatelia všetky súťažné návrhy, ktoré budú môcť využiť pre riešenie problémov s vodou, ktoré do súťaže nominovali, podľa vlastných potrieb.

Viac informácií o súťaži získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.