Súťaž Pre vodu 2016 – študenti pomôžu nájsť obciam riešenia efektívneho hospodárenia s vodou


Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Jej cieľom je prispieť k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode. Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.

Do 10. novembra 2015 mali samosprávy, majitelia pozemkov a iných nehnuteľností možnosť nominovať konkrétny problém a situácie, ktoré potrebujú riešiť. „Takto sme získali štyri konkrétne problémy z obcí a miest rozmiestnených po Slovensku. Modelové situácie sa týkajú obnovy systému na zber dažďovej vody v Leviciach – Horši, využitia vody z artézskych studní v Šali, obnovy studničky na Dejči v Novom Salaši a zásobovania Lietavského hradu úžitkovou vodou,“ uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis.

Ďalšia etapa súťaže už bude plne v rukách mladých ľudí do 30 rokov. Ich súťažné návrhy môžu byť zamerané na riešenie niektorého zo štyroch modelových problémov zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií. Organizátori súťaže Pre vodu očakávajú aj návrhy na úspory vody v budovách, či opatrenia na ochranu pred povodňami, obnovu mokradí, zadržanie vody v krajine. Súťažný návrh musí okrem popisu riešenia obsahovať aj rámcový odhad financií potrebných na realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Dobre si uvedomujeme, že v prípade nedostatku tejto cennej suroviny nevyrobíme naše produkty. Snažíme sa o úspory vody nielen v našich závodoch, ale aj o zapojenie širšej verejnosti do tejto oblasti. Vítame zapojenie študentov do vodnej problematiky a tešíme sa na nepreskúmané riešenia navrhovaných modelových situácií,“ upresňuje Jana Blecherová zo spoločnosti Nestlé.

Uzávierka študentských prác je 22. februára 2016. Všetky informácie vrátane modelových situácií na riešenie sú zverejnené na novej webovej stránke www.sutazprevodu.sk. Šesť súťažných tímov študentov postúpi do finále, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2016. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.

Viac informácií o súťaži „Pre vodu 2016“ získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej napaulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.