Súťaž PRE VODU 2017 má svojich víťazov


10. marca 2017 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie súťaže mladých ľudí PRE VODU. Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé zorganizovala už druhý ročník súťaže PRE VODU, ktorá prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy získali finančnú odmenu 1100 €, 550 € a 200 €.

Súťaž bola realizovaná vďaka finančnej podpore spoločnosti Nestlé, ktorá mala zastúpenie tiež v porote. „Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa ale len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka pre CSR zo spoločnosti Nestlé.

Do konca januára 2017 bolo do Nadácie Ekopolis doručených celkovo 7 súťažných návrhov, ktoré sa týkali riešenia zavlažovania školského skleníka v Spišskej Novej Vsi a vytvorenia dažďových záhrad v Skalice, revitalizácie starého ramena Váhu, protipovodňových opatrenív obci Sebedín – Bečov a v obci Beluj. Súťažné návrhy obsahovali okrem popisu riešenia aj rámcový odhad financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Samotné finále sa uskutočnilo 10. marca 2017 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavili osobne svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí získali odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur. „Porota vyzdvihla úroveň všetkých súťažných prác, pretože každá reaguje na aktuálny problém hospodárenia s vodou a ponúka skutočne zaujímavé riešenie. Keďže cieľom súťaže je inšpirovať ku reálnym zmenám, je potešujúce, že väčšina odprezentovaných štúdií môže byť po dopracovaní podkladom pre riešenie konkrétnej situácie. Napriek pomerne dlhému rozhodovaniu sa nakoniec odborná porota zhodla na výbere troch najlepších prác, pričom jazýčkom na váhe bolo aj realistické zhodnotenie rizík a nevýhod návrhu samotnými autormi prác,“ komentuje výsledky súťaže Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Víťazi súťaže sú:

1. Miloš Hajko, Lucia Spálová: Revitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene

Problémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom je veľký rozkyv hladiny Váhu, ktorý je spôsobený prevádzkou VD Kráľová. Preto je hlavným cieľom štúdie opísanie jestvujúceho stavu ramena na Váhu, celková revitalizácia ramena a navrhnutie vhodných technických opatrení tak, aby sa zabezpečila stála hladina vody v ramene hlavne v čase neresu a jeho následné prirodzené zarybnenie. Nezanedbateľným bodom štúdie je taktiež aj následné zatraktívnenie a využitie okolia ramena na rekreačné a náučné účely.

2. Nina Ondrušová, Michaela Hollá, Lívia Kruliacová: Mokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej Novej Vsi

Myšlienkou návrhu je revitalizácia z dôvodu zanedbanej oblasti, vyriešenie ekologického a estetického návrhu z dôvodu zachovania fauny a flóry a ich doplnenie. Cieľom je zabezpečenie vhodného prostredia pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov, spríjemnenie prostredia v oblasti pre okolie a obyvateľstvo.

3. Nikola Herchlová: Riešenie príčin povodní v obci Beluj

Cieľom projektu bolo identifikovať plochy, kde sa koncentruje zrážková voda a porovnať ich so skutočným stavom. V teréne boli tieto plochy potvrdené. Na poľnohospodárskych pozemkoch dochádza aj k tvorbe eróznych rýh, čo len potvrdzuje zlé infiltračné podmienky a degradáciu krajiny, pričom tie sú ovplyvnené najmä spôsobom hospodárenia. Navrhované opatrenia zachytávaju povodňovú vodu v krajine a zabraňujú erózií.

Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Viac informácií o súťaži PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Fotogaléria zo slávnostného vyhodnotenia

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.