V Trenčíne vznikla multifunkčná učebňa v prírode


V piatok 30. septembra 2016 odovzdáva občianske združenie Pre Prírodu trenčianskej verejnosti multifunkčnú učebňu v prírode pre výučbu žiakov a študentov trenčianskych škôl. Projekt bol realizovaný vďaka podpore grantovému programu Zelené oázy, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft.

Občianske združenie Pre Prírodu vytvorilo v rámci projektu okrem multifunkčnej učebne v prírode pre školy aj náučno-relaxačný chodník pre pešiu, konskú turistiku a rekreačný beh medzi Orechovským potokom a Váhom. V tejto lokalite pribudli aj oddychové zóny s lavičkami, nové ohnisko, malý genofondový ovocný sad a prístrešok s vegetačnou strechou na nábreží Váhu v Trenčíne-Orechovom.

Návštevníkov čaká na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutoční 30. septembra 2016 o 10. hodine, interaktívna terénna exkurzia. Zamestnanci CHKO Biele Karpaty pri Váhu si pripravili krátku prednášku na tému Natura 2000 – Váh pri Zamarovciach, chránené územie európskeho významu. Návštevníci sa prejdú po novovybudovanom chodníku medzi Váhom, Orechovským potokom a športovým areálom a počas tejto prechádzky im budú predstavené výsledky činnosti dobrovoľníkov v rámci projektu „Krajina ako živá učebňa“. Po prednáške renomovanej krajinnej architektky Ing. Dobruckej o vode, klíme a vplyvoch ľudských aktivít na životné prostredie bude nasledovať ukážka tréningu parkouristov v novovybudovanom verejnom športovom areáli.

Vďaka zrealizovanému projektu bude táto lokalita slúžiť pre praktickú výučbu, vychádzky a exkurzie pre trenčianske školy. Školy prejavili záujem o zážitkové vyučovanie prírodopisu, prírodovedy, biológie, telesnej a športovej výchovy a praktickú výučbu krajinnej architektúry a dizajnu exteriérov.

Viac informácií o projekte: Ingrid Souhradová, preprirodu@gmail.com, 0918 438 034.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.