ÚSPEŠNÝ 10.ROČNÍK KONFERENCIE CYKLISTICKÁ DOPRAVA


23-24.októbra sa v Banskej Bystrici konal už 10 ročník konferencie Cyklistická doprava. Sme radi, že okrem tradičných skalných si na konferenciu našli cestu zástupcovia samospráv, občania ako poslanci NRSR.

Okrem domácich účastníkov potešili najmä zahraniční spíkri, ktorí nám predstavili spôsoby riešenia z ich krajín. Samotnú konferenciu otvoril Marián Gogola ako aj viceprimátor mesta Banská Bystrica pán Jakub Gajdošík.

Program konferencie odštartovala prednáška z Ministerstva dopravy a výstavy SR, ktorú prezentoval Peter Klučka, ktorý spoločne s Petrom Rozsárom prezentovali Sfunkčnenie finančného mechanizmu na financovanie budovania cyklotrás na Slovensku (návrh zákona o dotáciách). Navyše nás informovali o možnosti zlepšovania podmienok pre cyklistov prostredníctvom upokojovania dopravy, na ktoré vydali aj príručku.

Nasledovala prednáška Michala Bajgarta o Sieti CIVINET – Česká a Slovenská republika (európska sieť miest pre udržateľnú mobilitu), pričom prítomní získali informácie, ako daná sieť funguje a ako to môžu využiť napríklad slovenské mestá, ktoré sa do nej zapoja.

Prezentovala sa ešte prezentácia od Michala Feika o súčasnom stave čerpania financií z IROPu na cyklodopravu, ktorý žiaľ z pracovných dôvodov nemohol na konferenciu prísť.

Nasledovala prestávka, cez ktorú sa prezentoval domov sociálnach služieb z Galanty, ktorý obdržal tribicykel, ktorý pomáha hendikepovaným deťom zažiť radosť z jazdy na bicykli. Nápadom bolo vydražiť bicykel vyhratý mestom Galanta v DPNB a zakúpiť tricykel pre postihnuté deti v DSS Galanta. Zástupcovia zariadenia sa prišli poďakovať, či už Jánovi Mikovi ako aj iniciátorke Silvii Szokolovej za tento šľachetný počin.

Druhou milou udalosťou bola slávnostná torta, ktorú časť organizátorov pripravila pre nič netušiaceho zakladateľa konferencie Mariána Gogolu (Oz MULICA) a pripomenula prvé okrúhle výročie organizovania konferencie Cyklistická doprava. Zároveň všetci účastníci dostali kúsok z tejto výbornej torty.

Prednášky z konferenciu sú dostupné na tejto stránke.(Google drive)

Fotografie z konferencie si môžete pozrieť tu. (Autor:Martin Bolo)

Národná konferencia Cyklistická doprava 2018 sa konala v rámci projektu MOVECIT, podporeného programom Stredná Európa, ako aj v rámci projektu Národná platforma pre podporu nemotorovej dopravy, podporeného Európskou úniou prostredníctvom operačného programu Efektívna verejná správa.

Konferenciu podporilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.