Súťaž Pre vodu 2016 – Do uzávierky študentských prác zostávajú už len necelé 4 týždne


Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Cieľom súťaže je prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Uzávierka študentských prác je 22. februára 2016. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.

Samosprávy, majitelia pozemkov a iných nehnuteľností mali koncom roka 2015 možnosť nominovať konkrétny problém a situácie, ktoré potrebujú riešiť. „Takto sme získali štyri konkrétne problémy z obcí a miest rozmiestnených po Slovensku. Modelové situácie sa týkajú obnovy systému na zber dažďovej vody v Leviciach – Horši, využitia vody z artézskych studní v Šali, obnovy studničky na Dejči v Novom Salaši a zásobovania Lietavského hradu úžitkovou vodou,“ uvádza Martina B. Paulíková z Nadácie Ekopolis.

Ďalšia etapa súťaže je už plne v rukách mladých ľudí do 30 rokov. Ich súťažné návrhy môžu byť zamerané na riešenie niektorého zo štyroch modelových problémov zverejnených Nadáciou Ekopolis, ale aj na riešenie iných situácií. Organizátori súťaže Pre vodu očakávajú aj návrhy na úspory vody v budovách, či opatrenia na ochranu pred povodňami, obnovu mokradí, zadržanie vody v krajine. Súťažný návrh musí okrem popisu riešenia obsahovať aj rámcový odhad financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Uzávierka študentských prác je 22. februára 2016. Všetky informácie vrátane modelových situácií na riešenie sú zverejnené na webovej stránke www.sutazprevodu.sk. Šesť súťažných tímov študentov postúpi do finále, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2016. Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať. Tri ocenené návrhy mladých ľudí získajú odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.

Viac informácií o súťaži „Pre vodu 2016“ získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej napaulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.