V Banskej Bystrici dokončili Pink Park


Banská Bystrica, 30. 11. 2010

Na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici skupina aktívnych občanov obnovila priestor medzi panelovými domami a oživila schátralé ihrisko. Súčasne vytvorila miesta pre relax a trávenie voľného času pre rôzne skupiny obyvateľov. Na svoj projekt PINK PARK – verejná oddychová zóna, získali 5 000 eur z grantového programu PrieStory. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis, s dlhoročným partnerom programu ČSOB Finančnou skupinou.

Podstatou každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy plánovania. Slávnostné otvorenie Pink Parku sa uskutoční túto sobotu. Občania v rámci projektu osadili novú hojdačku, ktorú si hneď obľúbili malé deti i tínedžeri, pribudla informačná tabuľa, detský domček a ďalšie detské zariadenie, ďalej posedenie a nové chodníčky. Ošetrili zeleň a plánujú aj vysadenie kvetín a umiestenie smetných košov.

„Ukazuje sa, že v sídliskových komunitách sú náročné aj úpravy malých priestorov. Dôvodom však nie je to, že by sa nevedeli dohodnúť ľudia, na to práve slúži spoločné plánovanie dostatočne dlho pred realizáciou úprav. Problémom je potreba mnohých vyjadrení, stanovísk, povolení a potom posúvanie termínov prác vzhľadom na iné stavebné aktivity na sídlisku. Obyvatelia Ružovej ulice napriek tomu dokázali spoločne vytvoriť nový verejný priestor. Keď vidím ich nadšenie, nové kontakty, priateľstvo a samozrejme vynovené ihrisko, posedenie, chodníčky, tak viem, že toto miesto budú ďalej skrášľovať podľa spoločného plánu,“povedala Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Snahou ČSOB Finančnej skupiny je podporovať aktivity, do ktorých sa zapájajú občania z komunít po celom Slovensku. Projekt PINK PARK – oddychová verejná zóna je verným príkladom toho, ako sa môžu občania spojiť s nadšením, vytvoriť nový verejný priestor a utužiť vzájomné vzťahy, čo im uľahčí spolunažívanie aj v budúcnosti,“ dodal Rastislav Murgaš, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Ľudské zdroje a služby, ČSOB.

Viac informácií o projekte získate:  Ing. Jana Lubyová, 0905 841 389.

Z grantového programu PrieStory 2010 získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Šiesty

ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou. Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu bola úprava priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov – susedov.

V miestnych komunitách sa uskutočnili plánovacie stretnutia, prieskumy názorov a diskusie, ktorých cieľom bolo zistiť predstavy verejnosti a následne ich využiť pri úprave konkrétneho priestoru. Stretnutia súčasne slúžili na spoznávanie a vytvorenie tradície spoločného riešenia vecí, ktoré sa týkajú celej komunity.

  1. ročník programu PrieStory 2010je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac informácií o projekte UrbSpace:http://www.urbanspaces.eu/

Cieľom programu PrieStory je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru. Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí. Program je špecifický tým, že podporuje nielen úpravu verejných priestranstiev, ale najmä plánovanie týchto úprav obyvateľmi. Pre zapojenie obyvateľov sa využívajú plánovacie víkendy, počas ktorých účastníci zhodnotia vybrané priestranstvo, stanovia si, na čo by im malo slúžiť a ako vyzerať. Ich návrhy, ktoré sa objavia v ankete a zaznejú počas diskusie, spracuje architekt.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá: v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory  v  Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej.

V minulom roku boli dokončené projekty v Banskej Štiavnici, v Haniskej (Košice), Krtovciach (Topoľčany), Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915 811195, paulikova@ekopolis.sk alebo na www.ekopolis.skwww.priestory.sk.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.