V Borinke vznikol pajštúnsky rínek


Banská Bystrica, 3. 12. 2010

V Borinke, neďaleko Malaciek upravili v centre obce priestor, na ktorom vznikol verejný park s detským kútikom a miestom pre stretnutia návštevníkov horského parku. Občianske združenie Pajštún získalo na svoj projekt  Pajštúnsky rínek 5 000 eur z grantového programu PrieStory. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis, s dlhoročným partnerom programu ČSOB Finančnou skupinou.

Podstatou každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy plánovania. Slávnostné otvorenie Pajštúnskeho rínku sa uskutočnilo v sobotu (4.12.2010).

V Borinke osadili drevené originálne prvky, ako pieskovisko, hojdačky, vysadili  bylinovú  špirálu  a zeleň v parku.

„Iniciatíva k zmenám verejných priestorov často vychádza od rodičov menších detí, ktorí chcú vytvoriť bezpečné miesta pre hry a oddych najmenších. V Borinke sa táto skupina spojila s ďalšími aktívnymi obyvateľmi  a dokázali spolu z málo využívaného priestoru vytvoriť originálne a živé priestranstvo pre všetkých. Je dôležité, že miestni dokázali nájsť spoločné myšlienky, že sa zhodli novousadlíci aj tí, ktorí v Borinke žijú už dlhšie,“  povedala Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií o projekte získate:  Róbert Škoda, Občianske združenie Pajštún, 0918 029 876, skoda@pajstun.sk.

Z grantového programu PrieStory 2010 získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Šiesty ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou. Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu bola úprava priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov – susedov.
V miestnych komunitách sa uskutočnili plánovacie stretnutia, prieskumy názorov a diskusie, ktorých cieľom bolo zistiť predstavy verejnosti a následne ich využiť pri úprave konkrétneho priestoru. Stretnutia súčasne slúžili na spoznávanie a vytvorenie tradície spoločného riešenia vecí, ktoré sa týkajú celej komunity.

  1. ročník programu PrieStory 2010 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Viac informácií o projekte UrbSpace:www.urbanspaces.eu

Cieľom programu PrieStory je podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru. Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí. Program je špecifický tým, že podporuje nielen úpravu verejných priestranstiev, ale najmä plánovanie týchto úprav obyvateľmi. Pre zapojenie obyvateľov sa využívajú plánovacie víkendy, počas ktorých účastníci zhodnotia vybrané priestranstvo, stanovia si, na čo by im malo slúžiť a ako vyzerať. Ich návrhy, ktoré sa objavia v ankete a zaznejú počas diskusie, spracuje architekt.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá: v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory v Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej. V minulom roku boli dokončené projekty v Banskej Štiavnici, v Haniske (Košice), Krtovciach (Topoľčany), Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915 811 195, paulikova@ekopolis.sk alebo na www.ekopolis.skwww.priestory.sk

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.