V Devíne oslávia Deň boja za slobodu a demokraciu pri upravenom pamätníku Brána Slobody


Banská Bystrica, 17.11. 2012

Okolie pamätníka Brána Slobody pod Devínskym hradom v Bratislave sa stalo krajším a zelenším, aj vďaka grantu 5 200 eur z programu Pohoda za mestom. Mestská časť Bratislava – Devín v spolupráci s Občianskym združením  Bicyklová Bratislava a dobrovoľníkmi spevnili okolia pamätníka,  doplnili lavičky, náučné tabule a vysadili zeleň. Program Pohoda za mestom vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko. 

Upravené miesto slávnostne otvoria 17.11.2011 o 9.30 hod.   pri príležitosti pietnej spomienky na zastrelených a uväznených pri pokuse o útek za slobodou cez štátne hranice, ktorú organizuje  Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS).  Súčasťou podujatia bude aj kladenie vencov a svätá omša.

Vďaka prostriedkom z grantového programu Pohoda za mestom  a príspevku KPVS dostal pamätník  nový trávový koberec, vysadili sme štyri okrasné dreviny, pribudlo šesť lavičiek. V blízkosti boli obnovené dve tabule náučného chodníka Nivou rieky Moravy a pod Devínskou hradnou skalou boli osadené tri informačné tabule na ochranu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Mestská časť Bratislava – Devín pozýva obyvateľov na toto podujatie, v ramci ktorého bude priestor odovzdaný do užívania verejnosti,“upresnil Patrik Martin,  z OZ Bicyklová Bratislava.

„Na  projekte je sympatická spolupráca členov občianskeho združenia, mestskej časti, Konfederácie politických väzňov, „obyčajných“ miestnych ľudí a samozrejme aj autora pamätníka. Všetci sa zúčastnili aj plánovacieho  stretnutia s cieľom naplánovať konkrétne úpravy okolia. Nebolo jednoduché zosúladiť rôzne pohľady – cyklistov, ochrancov prírody, správu toku a brať do úvahy aj pietny charakter miesta. Spoločné kompromisné riešenie sa im nakoniec podarilo nájsť najmä vďaka dialógu, “ povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. 

Kontakt:  Patrik Martin, 02 / 602 025 24, martin@devin.sk

————————————————————————————————————————-

  O programe POHODA ZA MESTOM

Program Pohoda za mestom poskytol aj tento rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v mestách, ktoré tak budú slúžiť ľuďom z okolia. Šesť najlepších projektov získalo podporu do výšky 6 000 eur a poradenstvo pri plánovaní a realizácii úprav v hodnote 450 eur. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko.

Jeho cieľom je podporiť úpravu rekreačných priestorov v zázemí väčších miest, s počtom obyvateľov nad 25 000 a súčasne napomôcť oživeniu vzťahov a záujmov ľudí v ich okolí. Do uzávierky programu prišlo do nadácie 27 žiadostí v hodnote 154 234 eur.

Finančné prostriedky v celkovej výške 30 000 eur si prerozdelili okrem devínskeho nasledovné projekty:

  1. Oddychovo – náučná zóna okolo Zúgova

Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko získala z programu Pohoda za mestom grant vo výške 4 800 eur. V rámci podporeného projektu prepojí turisticky zaujímavými trasami mestské prostredie Nových Zámkov s prírodne hodnotným územím v okolí rieky Nitry.

  1. HydePark 2012

Občianske združenie Triptych z Nitry plánuje vďaka grantu 4 800 eur vyčistiť a upraviť zanedbaný priestor bývalej nelegálnej skládky na brehu rieky Nitra a pretvoriť ho na miesto pre relax a zábavu. Areál bude poskytovať možnosti športového, kultúrneho a spoločenského vyžitia a zároveň bude aj neformálnym miestom pre rôznorodé aktivity ľudí z komunity.

  1. Zelená oáza pri vode

Občianske združenie Tatry z Liptovského Mikuláša chce vďaka grantu vo výške 5 500 eur oživiť atraktívny priestor pri vodnom toku Smrečianka na okraji najväčšieho panelákového sídliska v meste. V rámci predloženého projektu plánuje tiež vysadiť štruktúrovanú zeleň a osadiť drobnú parkovú architektúru.

  1. Lesopark Jedľoviny – miesto oddychu a pohody

Mesto Martin môže vďaka grantu 4 700 eur vyčistiť a zatraktívniť areál Jedľoviny na okraji mesta. V areáli, ktorý predstavuje prístupovú lokalitu k rekreačnému centru Martinské Hole, chcú vybudovať verejné ohniská, drevené posedenia a nainštalovať informačné tabule.

  1. Sásovská dolina – zelené miesto pre oddych

Mesto Banská Bystrica získalo na realizáciu projektu podporu vo výške 5 000 eur. V spolupráci so Združením selaziánskej mládeže chcú upraviť Sásovskú dolinu – miesto tradičného oddychu Banskobystričanov. Na tomto mieste plánujú nainštalovať drobnú architektúru, upraviť vodný prvok a zaviesť pravidlá trvalo udržateľného využívania priestoru pomocou informačnej tabule. 

Program Pohoda za mestom umožňuje  záujemcom skrášliť a vytvoriť pohodové miesta pre hodnotnejšie prežívanie ich voľného času, aby mali kde zájsť so svojimi priateľmi a rodinami. Cieľom je ponúknuť bezpečné a príjemné miesta na oddych, zábavu a šport, vytvoriť  priestor pre stretnutia a sociálne kontakty, pozitívne vplývať na kvalitu mestského prostredia a súčasne rešpektovať a zachovať jeho prírodnú hodnotu.

■   Viac informácií získate na www.ekopolis.sk, www.heinekenslovensko.sk alebo u programového manažéra Milana Hronca,  0905 266 043, 48/ 470 10 95,  hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.