V Handlovej si občania upravili priestranstvo na Ul.29.augusta, aby slúžilo všetkým


Banská Bystrica, 27.10.2011.

Neformálna skupina občanov v Handlovej si upravila plochu na Ulici 29.augusta. Vytvorili si miesto na stretávanie sa, oddych a hry detí. Na svoj projekt Oživme vzťahy v komunite získali podporu 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Pre občanov bolo dôležité, aby bol upravený priestor bezpečný, otvorený a prístupný všetkým skupinám užívateľov. Oživené priestranstvo bude slávnostne otvorené v sobotu 29.10.2011 o 11.00 hod.

Konkrétnu náplň miesta a jeho súčastí si dohodli občania spoločne počas plánovacích stretnutí. Po nich nasledovali dobrovoľnícke brigády. V rámci nich boli odstránené nepoužívané alebo zničené detské preliezačky, ktoré nahradili bezpečnejšími a krajšími. Obnovy sa dočkalo aj oplotenie priestoru na loptové hry pre staršie deti a dospelých. Keďže sa na priestranstve obyvatelia okolitých bytov zvykli stretávať a grilovať si tu, obnovená bola aj táto časť priestoru.

„Prioritou tohto ročníka programu PrieStory bola podpora komunít v mestách a obciach, ktoré boli v lete 2010 zasiahnuté povodňami. V Handlovej síce obyvatelia neobnovovali verejné priestranstvo, ktoré bolo priamo zničené pri dramatickej povodni , ale investovali svoj čas a financie do skrášlenia bezpečného priestoru vo vnútornom bloku na Ulici  29. augusta. Práve posilnenie neviditeľných väzieb medzi obyvateľmi ťažko skúšaného mesta je určite rovnako dôležité, ako fyzická zmena verejného priestoru, ktorá nastala,“ povedala Martina Pauliková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Teší nás, že vďaka grantovému programu PrieStory sme mohli podať pomocnú ruku mestám a obciam, ktoré ju po minuloročných rozsiahlych povodniach potrebovali. Či už na projekty, priamo súvisiace s obnovou zničených budov a priestranstiev alebo tak ako v Handlovej, na vytvorenie nového priestoru, ktorý bude slúžiť deťom. Pre ČSOB je prirodzene dôležité pomáhať v regiónoch, v ktorých pôsobí,“ povedal Rastislav Murgaš, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Ľudské zdroje a služby ČSOB.

Viac informácií o projekte Vám poskytne: Lukáš Lenhart, 0908 306 964.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

O programe PrieStory

V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou bola úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 € päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno), Veľkých Kapušanoch a Prši (okres Lučenec) mali úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie projekty podporené z programu PrieStory 2011  

Obec Prša (okr. Lučenec) získala podporu na svoj projekt Oddychová zóna, ktorého cieľom je obnova priestoru v centre obce, ktoré bolo zaplavené v júni 2010. Na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Chceli by doplniť mobiliár, dosadiť zeleň a priestor osvetliť tak, aby mohli znovu organizovať podujatia a stretnutia pre občanov.

Vo Veľkých Kapušanoch (okr. Michalovce) bude nezávislá skupina občanov realizovať projekt  Naše sídlisko – náš priestor. Vytvorenie nového verejného priestoru pri bytovom dome, kde žijú mladé rodiny aj zdravotne znevýhodnení. Na meste, ktoré dnes nie je využívané, by mala pribudnúť detská zóna a pre starších oddychová priestor s posedením. Zároveň chcú upraviť aj miesto pre smetiaky.

Obnova srdca Martoviec (v okrese  Komárno) je názov projektu, na ktoré získala podporu  Nezisková organizácia MARTOS. Plánujú obnoviť parčík v centre obce, ktorý sa nachádza pri vodnom kanáli a uskutočňujú sa pri ňom rôzne kultúrne podujatia, Dni obce a pod. V parčíku by chceli doplniť drobný mobiliár a obnoviť detský park.

V Iži (okr. Komárno) upravia zanedbaný verejný priestor v centre obce. Obec získala z programu PrieStory podporu na vytvorenie nového verejného priestoru v bývalej záhrade pri zdravotnom stredisku. Priestranstvo by malo byť sprístupnené širokej verejnosti aj návštevníkom archeologickej lokality z rímskych čias. Keďže obec Iža má pri záplavách problémy so zvýšenou hladinou spodnej vody, nový verejný priestor chcú vybudovať na vyvýšenom, chránenom mieste a podľa predstáv miestnych občanov.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.