V Hrušove vzniklo javisko pod hruškami


Banská Bystrica, 10.08.2010.

V centre Hrušova (okres Rožňava) pri obecnej pálenici vznikol upravený priestor pre oddych a organizovanie kultúrnych podujatí. Podporu na projekt  Javisko pod hruškami vo výške 5000 eur  získalo Občianske združenie Körtvélyes z grantového programu PrieStory. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis, s dlhoročným partnerom-  ČSOB Finančnou skupinou. Podstatou každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania verejného priestranstva už od plánovania. Slávnostné otvorenie, aj s bohatým programom, sa uskutočnilo počas Dňa obce Hrušov, minulú sobotu (7.8.2010.)

Pre obyvateľov Hrušova je tento priestor veľmi dôležitý – vedie okolo neho hlavná prístupová cesta do dediny a návštevník si z nej vytvára prvý dojem o obci. Projekt úpravy priestoru iniciovalo občianske združenie Körtvélyes. Aktívnu podporu mu poskytlo aj vedenie obce a ďalšie združenia

“Architektka pri jeho plánovaní vychádzala z návrhov obyvateľov Hrušova, ktoré boli zozbierané v ankete a dvoch plánovacích stretnutiach na jar. Na základe nich vzniklo v Hrušove prestrešené javisko na vystúpenia a posedenie. Súčasťou premeny priestoru bude aj výsadba tradičných odrôd hrušiek. Priestor bude postupne doplňovaný podľa spoločného návrhu, ale už z ďalších zdrojov, “povedala Martina Paulíková, programová manažérka programu Nadácie Ekopolis.  

Viac informacií o projekte získate u Ing. Kataríny Zsebikovej 0917 321 487 a Júliusa Seböa, 0904 239 535, 058 7961432.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Z grantového programu PrieStory 2010  získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Šiesty ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou. Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu je úprava  priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov –  susedov.

V miestnych komunitách sa uskutočňujú plánovacie stretnutia, prieskumy názorov a diskusie, ktorých cieľom je zistiť predstavy verejnosti a následne ich využiť pri úprave konkrétneho priestoru. Stretnutia súčasne slúžia na spoznávanie a vytvorenie tradície spoločného riešenia vecí, ktoré sa týkajú celej komunity.

  1. ročník programu PrieStory 2010 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o projekte UrbSpace: www.urbanspaces.eu.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Cieľom programu PrieStory je  podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru.

Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí.

Program je špecifický tým, že podporuje nielen úpravu verejných priestranstiev, ale najmä plánovanie týchto úprav obyvateľmi. Pre zapojenie obyvateľov sa využívajú plánovacie víkendy, počas ktorých účastníci zhodnotia vybrané priestranstvo, stanovia si, na čo by im malo slúžiť a ako vyzerať. Ich návrhy, ktoré sa objavia v ankete a zaznejú počas diskusie, spracuje architekt.

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá:  v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory  v  Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej.

V minulom roku boli dokončené projekty v Banskej Štiavnici, v Haniske (Košice), Krtovciach (Topoľčany), Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.

Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk alebo na www.ekopolis.sk, www.priestory.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.