V programe Active Citizens Fund – Slovakia sme uzavreli prijímanie žiadostí


Prvé výzvy boli uzavreté. Prihlásených máme spolu 167 žiadostí. Stav prijatých žiadostí v jednotlivých témach je nasledovný:

✔️Téma 1 Občianska participácia: 
základný – 25 ; mikrogrant – 1

✔️Téma 2 Obhajoba verejných záujmov:
strategický – 11; základný – 15

✔️Téma 3 Ľudské práva:
základný – 31

✔️Téma 4 Zraniteľné skupiny: 
malý grant – 13; základný grant – 30

✔️Téma 5 Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti: 
základný – 25; strategický – 15

✔️Bilaterálny Fond:
malý grant – 1

V nasledujúcich dňoch bude prebiehať administratívna kontrola žiadostí. Projekty, ktoré ňou prejdú sa posunú na hodnotenie k odborným hodnotiteľom. Realizácia postupujúcich projektov sa začne v máji.

Viac informácií nájdete na www.acfslovakia.sk .

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.