V projekte Envirovzdelávanie mladých boli vybraté štyri víťazné návrhy


Do 2.ročníka projektu ENVIROvzdelávanie mladých sa zapojilo deväť škôl, na ktorých sa v mesiacoch máj a jún uskutočnili prednášky na tému Adaptácia na zmeny klímy. Súčasťou bola i praktická časť pre študentov, ktorá spočívala vo vypracovaní návrhov reálnych environmentálnych opatrení, ktoré vedia študenti urobiť svojpomocne vo svojej škole či bezprostrednom okolí. Zo všetkých doručených návrhov vybrala komisia štyri najlepšie projekty, ktoré získali na realizáciu spolu až 3000 eur. Partnerom projektu je Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Pozrite si video.

 Cieľom projektu ENVIROvzdelávanie mladých je zorganizovať environmentálne vzdelávanie na tému Adaptácia na zmeny klímy na stredných školách na Slovensku a zrealizovať konkrétne opatrenia na škole, či v bezprostrednom okolí, ktoré napĺňajú myšlienku adaptácie na klimatické zmeny. Po vydarenom pilotnom ročníku Envirovzdelávania mladých v minulom roku, sa tentoraz do projektu zapojilo až 9 škôl a oproti vlaňajšku dostanú grant štyri školy vo výške 3000 eur.

Zapojené školy:

 • Gymnázium Jána Chalupku Brezno
 • Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
 • Gymnázium Mikuláša Kováča – Banská Bystrica
 • Gymnázium Ľ. Štúra Zvolen
 • Gymnázium Andreja Kmeťa – Banská Štiavnica
 • SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota
 • Gymnázium Jána Adama Raymana – Prešov
 • SZŠ Sv. Alžbety, Košice
 • Súkromné gymnázium Katkin park II.

Úspešní žiadatelia z Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty,  Brezna a Košíc teraz majú k dispozícii čas do 1. novembra 2018. Dovtedy by mali zrealizovať plánované opatrenia, začať s ich využívaním a poslať finančnú aj obsahovú správu o realizácii. Záverečné vyhlásenie výsledkov prác sa uskutoční na jednej zo škôl na jeseň,“ hovorí Milan Hronec, projektový manažér Nadácie Ekopolis.

Podporu v projekte ENVIROvzdelávanie mladých 2018 získavajú tieto návrhy: 

 • SOŠ technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Malá školská ekozáhradka (1000 eur).
 • Gymnázium Jána Chalupku Brezno – Sme zelená škola, tak separujme! (1000 eur).
 • Gymnázium Mikuláša Kováča – Banská Bystrica – Trvalo udržateľná záhrada s využitím biologicky rozložiteľného odpadu a dažďovej vody (500 eur).
 • SZŠ Sv. Alžbety, Košice – EkoAlžbeta (500 eur).

Na základe úspešnej odozvy zo škôl v minulom roku pokračujeme v podpore envirovzdelávania. Máme úprimnú radosť, že stredoškolákom nie je ľahostajné naše životné prostredie, aktívne sa zapájajú do projektu. Skutočnosť, že sami realizujú pozitívne zmeny a záleží im na ich udržateľnosti, inšpiruje aj ďalšie skupiny obyvateľov v danom regióne,“ uviedla Danica Lacová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.

V rámci projektu máme pripravené ešte jedno prekvapenie pre základné a stredné školy po celom Slovensku. Jedná sa o Instagram súťaž, ktorá bude vyhlásená v septembri, teda v novom školskom roku 2018/2019, kde budú školy súťažiť o zaujímavé ceny pre svojich žiakov. Viac informácii o súťaži zverejníme čoskoro,“ dopĺňa Martina Ragalová, PR manažérka Nadácie Ekopolis.

Viac informácií: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/envirovzdelavanie-mladych

 • Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis, hronec@ekopolis.sk, tel.: 0911 452 457
 • Martina Ragalová, PR a komunikácia Nadácie Ekopolis, ragalova@ekopolis.sk, tel.: 0908 371 289

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.