V škole „idú“ na slnečnú energiu


Spojená škola v Martine zvíťazila v súťaži Nadácie Ekopolis s vlastnou fotoelektrickou elektrárňou. Zásobujú ňou jednu z učební.

MARTIN. Do súťaže sa bývalé strojárske učilište zapojilo ešte minulý rok. Žiaci a pedagógovia vytvorili projekt pre ekologické získavanie energie. Fotoelektrická elektráreň slnečnú energiu mení na elektrickú a len odnedávna ňou zásobuje jednu z učební školy. Škola získala čiastku viac ako 16 tisíc eur, ktoré investovala do nákupu potrebného materiálu. Fotoelektrická elektráreň každý rok vyrobí približne 4 MWh elektrickej energie, ktorú využijú na napájanie počítačov.

Výberová komisia Nadácie Ekopolis vybrala projekt zo Spojenej školy v Martine aj preto, že pedagogický personál so žiakmi urobí väčšinu prác svojpomocne. Projekt uviedli do finálnej podoby majster odbornej výchovy Peter Šimo, ktorý sa stal aj hlavným koordinátorom, a energetik Branislav Vandlík. Inštaláciu zabezpečili členovia energetickej údržby, ďalej údržby bytov a strojov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy a žiakmi.

Fotovoltarická elektráreň začala naplno pracovať iba pred niekoľkými dňami. Jej funkčnosť sa však hneď prejavila naplno. Počas slnečných dní dáva do siete asi 30 kWh elektrickej energie denne, v čase oblačného počasia a v zime sa výkon zníži na pätinu.

„Pri realizácii projektu sme sa držali zásady, že všetko, čo sa dá, si vyrobíme svojpomocne,“ hovorí Peter Šimo. „Kúpili sme fotovoltarické panely, menič, elektroinštalačný materiál. Kovové stojany, montáž, nátery, elektroinštalačné práce sme robili sami. Nič sme nemuseli investovať do dodávateľa.“

Jeden panel má plochu 1,5 metre štvorcové a výkon 220 W. Na streche dielní Spojenej školy v Martine ich je nainštalovaných pätnásť. Vyrobená elektrická energia sa každodenne využíva pre napájanie technického vybavenia učebne pre odbor mechanik počítačových sietí a zariadenia informačných technológií.

V čase, keď sú počítače v pokoji, napája telefónnu ústredňu a serverovňu. Fotovoltarická elektráreň slúži navyše ako učebná pomôcka. Poskytuje pohľad na problematiku získavania elektrickej energie zo slnka. Funkcie elektrárne možno sledovať cez počítač. Poskytujú detailné informácie o vyrobenej energii. Celá inštalácia na streche je monitorovaná kamerou a aktuálne zábery je možné on-line sledovať cez internet na stránke školy.

Čítajte viac: http://turiec.sme.sk/c/5606550/v-skole-idu-na-slnecnu-energiu.html#ixzz146WkYtRT

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.