V Starej Ľubovni vzniklo školiace stredisko pre mladých včelárov


Slovenský zväz včelárov vytvoril v skanzene Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni miesto, kde sa ľudia môžu oboznámiť s včelárstvom ako remeslom. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore grantového programu Zelené oázy, na ktorom spolupracuje Nadácia Ekopolis so spoločnosťou Slovnaft.

Zámerom projektu Školiace stredisko mladých včelárov bolo vytvoriť v skanzene priestor s ukážkou tradičného včelárstva na dedine, návrat do minulosti, kedy každá škola mala svoj sad s ovocnými stromami, o ktorý sa staral učiteľ.

V areáli skanzenu bol vysadený ovocný sad s tradičnými drevinami a zátišie s ovocnými kríkmi. Oddychové miesta, neskôr v tieni stromov, budú využívať návštevníci skanzenu na oddych s krásnym výhľadom na Ľubovnianský hrad. Vďaka podpore z programu Zelené oázy vytvorili pracovníci skanzenu miesto s lavičkami, kde budú prebiehať prednášky spolu s ukážkami pri úľoch a taktiež osadili informačné tabule s vysvetlením roku včelára a životom včely. V ich blízkosti sa nachádza interaktívna drevenica s tradičnou pecou, kde bude možné ukázať aj výrobu včelých produktov s odbornou prednáškou pre základné a stredné školy a  včelárske kurzy.

„Pevne verím, že miesto vytvorené vďaka Nadácii Ekopolis v rámci projektu Zelené oázy bude využité nielen včelármi zo Starej Ľubovne, ale aj širokou verejnosťou návštevníkov skanzenu,” uvádza Dušan Janický, správca skanzenu.

Viac informácií o projekte: Dušan Janický, správca skanzenu Ľubovnianskeho múzea, dusan.janicky@gmail.com.

Video o projekte

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.