Veľkoobchod METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporil ďalšie štyri zelené výsadby po celom Slovensku


Veľkoobchod METRO v spolupráci s Nadáciou Ekopolis podporil v roku 2017 v rámci grantového programu Stromy namiesto letákov ďalšie štyri ekologické projekty v celkovej hodnote 3 300 eur. Na projekty výsadby a oživovania zelene po celom Slovensku prispel každý registrovaný zákazník METRO, ktorý uprednostnil elektronickú verziu letáku namiesto papierovej.

Cieľom programu Stromy namiesto letákov je motivovať registrovaných zákazníkov METRO, aby letáky odoberali v elektronickej podobe. Usporené náklady sa následne investujú práve do projektov spojených s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku.

„Sme predajca rýchloobrátkového tovaru, no máme záujem aj na vytváraní hodnôt, ktoré pretrvajú. Či už vo forme prosperujúcich podnikateľov, ktorí môžu popri nás vyrásť, alebo v podobe krajších miest, obcí a regiónov, ktoré spolu s našimi zákazníkmi pomáhame zveľadiť. Som rád, že sme v Nadácii Ekopolis našli takého oduševnelého partnera, ktorý pomáha túto víziu priniesť do reality,“ hovorí generálny riaditeľ METRO SR Jan Žák.

„Podporené projekty vznikli vďaka iniciatíve miestnych ľudí, pričom v každom ide o výsadbu stromov, ale nielen o ňu. V Banskej Bystrici vznikne prírodná učebňa a v Prievidzi náučný chodník. Za výnimočné v tomto ročníku považujeme projekty výsadby zelene v záhrade reedukačného centra v Bankove pri Košiciach, kde projekt budú realizovať priamo klienti zariadenia. Tešíme sa aj z podpory projektu interaktívnej záhrady pre žiakov so zrakovým postihnutím v bratislavskej časti Karlova Ves. Obidva tieto projekty spája snaha priblížiť prírodné prvky aj ľudom so špecifických cieľových skupín, pričom cieľom je aj to, aby sa na ich realizácii sami aj podieľali,“ uvádza Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

V 7. ročníku grantového programu Stromy namiesto letákov získali podporu nasledovné štyri projekty:

Braille sa učí nielen z kníh

Hlavnou myšlienkou projektu Spojenej školy internátnej pre žiakov so zrakovým postihnutím v Karlovej Vsi je vybudovať v areáli školy pre deti zo zrakovým postihnutím záhradu s interaktívnymi záhradnými prvkami. Táto záhrada by mala spájať ľudí zo zdravej populácie a detí zo zdravotným hendikepom a búrať bariéry a predsudky o inakosti.

Náučný chodník nielen pre deti…

V mestskom parku v Prievidzi vznikne vďaka podpore náučný chodník s informačnými tabuľkami pri novovysadených drevinách a zrevitalizujú sa brehové porasty priľahlého rybníka a rieky Nitra. Projekt tak prispeje k vytvoreniu príjemného verejného priestranstva, kde sa bude môcť stretávať miestna komunita bez ohľadu na vek.

Chutná záhrada, ktorá učí

Cieľom projektu Súkromnej základnej školy v Banskej Bystrici je premena nevyužívaného a zanedbaného pozemku na prírodnú učebňu a vytvoriť tým miesto pre radosť a zároveň tvorivosť. Pôjde o kombináciu sadu, záhrady a relaxačného priestoru.

Terapeutická záhrada

Reedukačné centrum Košice-Bankov je zariadením internátneho typu so základnou školou pre deti od 12 rokov a odborným učilišťom pre žiakov s mentálnym postihnutím so zameraním kvetinár, ovocinár, zeleninár, sadovník. V rámci podporeného projektu pribudne výsadba a dobrovoľníci vybudujú zavlažovací systém a kompostovisko.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.