Vo Veľkých Kapušanoch si obyvatelia sídliska skrášlili svoj priestor


Banská Bystrica, 7.11.2011.

Málo využívaný priestor na sídlisku Centrum II. vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) získal nový svieži vzhľad a využitie. Obyvatelia, najmä mladí rodičia žijúci v nájomnom bytovom dome, chceli tento priestor skrášliť a zmeniť na bezpečný a vhodný pre všetkých obyvateľov domu, vrátane zdravotne znevýhodnených. Na svoj projekt Naše sídlisko – náš priestor získali  5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Slávnostné otvorenie upraveného verejného priestoru bolo v sobotu 5. novembra 2011.

Na plánovanom stretnutí (v marci 2011) obyvatelia najviac diskutovali o premiestnení nádob na odpad a  o jeho prioritných funkciách a budúcich užívateľoch. Na základe spracovaného a odsúhlaseného projektu prostredníctvom dobrovoľníckych brigád, priestor spoločne vyčistili  a zarovnali, následne oplotili. Postupne tu pribudli detské aktrakcie, lavičky na sedenie, ako aj nová zeleň.

„Priestranstvo ešte pred vykonanými úpravami nebolo prakticky možné využívať, pretože išlo o akýsi pozostatok stavebného dvora z minulosti. Rodičia s deťmi sa prechádzali po ulici a postupne sa ich nazbieralo dosť na to, aby sa rozhodli vziať iniciatívu do vlastných rúk. Pomoc im poskytla aj samospráva. Takáto spolupráca sa ukázala byť veľmi výhodná pre obidve strany, “ povedala Martina Pauliková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„ Teší nás, že obyvatelia Veľkých Kapušian vzali iniciatívu do svojich rúk a pripravili projekt, ktorý opäť pomôže prinavrátiť „život“ na ich obľúbené sídlisko Centrum II ČSOB podporuje aktívnych a iniciatívnych ľudí a tento projekt je toho dôkazom,“ dodal Rastislav Murgaš, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Ľudské zdroje a služby ČSOB.

Viac informácií o projekte Vám poskytne: zástupkyňa neformálnej skupiny občanov Alica Kočišová, tel. 0905762860.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

O programe PrieStory

V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou bola úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 € päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno), Veľkých Kapušanoch a Prši (okres Lučenec) mali  úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.