Vo Volkovciach v centre obce nájdete parčík pre všetkých


Banská Bystrica, 6. 12. 2010

Parčík – miesto pre všetkých sa podarilo obnoviť dobrovoľníkom vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce). Členovia Jednoty dôchodcov sa rozhodli upraviť zanedbaný parčík v historicky najstaršej časti obce. Pri potoku tak naplánovali a vytvorili spoločenský priestor na trávenie voľného času pre všetkých. Na svoj projekt získali  5 000 eur z grantového programu PrieStory. Program vyhlásila Nadácia Ekopolis s dlhoročným partnerom programu ČSOB Finančnou skupinou. Podstatou

každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy plánovania. Slávnostné otvorenie parčíka sa uskutoční v utorok (7.12.2010).

„Špecifikom tohto projektu je skutočnosť, že ho iniciovali a viedli seniori z malej obce. Nárast počtu žiadateľov z tejto skupiny obyvateľov miest a obcí je v programe PrieStory viditeľný už dlhší čas. Tento projekt je však prvým, ktorý viedol klub dôchodcov. Ukazuje sa, že pohľad na seniorov iba ako na pánov, ktorí vysedávajú, kŕmia holuby alebo na babičky, ktoré si vymieňajú najnovšie informácie, je skresľujúci a v dnešnej dobe často prekonaný. Naopak – práve starší majú veľa skúseností, postrehov, a najmä viac času na to, aby aktívne menili svoje okolie k lepšiemu,“ povedala Martina Paulíková, programová manažérka z Nadácie Ekopolis.

Vo Volkovciach sa podarilo dôchodcom obnoviť parčík v centre obce, ošetrili stromy, spriehľadnili niektoré zarastené časti parku, kde sa hromadili odpadky, osadili sedenie pre starších aj detské  prvky na hranie pre mladších.

Viac informácií o projekte získate:  JUDr. Jozef Horňák – 0904 699 773, jozefhornak@infozm.sk.

Z grantového programu PrieStory 2010 získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Šiesty ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou. Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu bola úprava priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov – susedov.

V miestnych komunitách sa uskutočnili plánovacie stretnutia, prieskumy názorov a diskusie, ktorých cieľom bolo zistiť predstavy verejnosti a následne ich využiť pri úprave konkrétneho priestoru. Stretnutia súčasne slúžili na spoznávanie a vytvorenie tradície spoločného riešenia vecí, ktoré sa týkajú celej komunity.

  1. ročník programu PrieStory 2010je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií o projekte UrbSpace: www.urbanspaces.eu.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.