Vo Zvolene sa konal už 4. workshop o verejných priestoroch v sídlach


Takmer 40 prítomných sa zúčastnilo už 4. z radu workshopov zameraných na tému verejných priestorov organizovaných Nadáciou Ekopolis dňa 12. 11. 2009 na pôde Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice pri Technickej Univerzite vo Zvolene.

Témou workshopu bolo „Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach – navrhovanie trvalo udržateľných a úspešných verejných priestorov“.

O naliehavosti témy verejných priestorov v sídlach svedčí aj fakt, že stretnutia sa zúčastnil primátor mesta Zvolen Miroslav Kusein, ako aj dekan Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene Branislav Slobodník.

Zaujímavé prednášky prezentovali zástupcovia Katedry plánovania a tvorby krajiny pri FEE Technickej univerzity vo Zvolene pod vedením Petra Jančuru, ako aj zástupcu Spolku architektov Slovenska Tomáša Sobotu.

Workshop otvorila prezentácia Geologického a geomorfologického vývoja Zvolenskej kotliny, nasledovali Vývoj usporiadania štruktúry sídla Zvolen a Typológie verejných priestorov mesta. V popoludnajšom bloku sa konala tvorivá dielňa, ktorej cieľom bolo spracovanie návrhu optimálnej koncepcie využitia pilotného územia – parku Lanice vo Zvolene.

Workshop sa uskutočnil v rámci projektu UrbSpace realizovaného z programu Central Europe a finanacovaného z ERDF.

Témami predchádzajúcich workshopov boli:

  • Voda ako súčasť verejných priestorov v sídlach
  • Zapojenie verejnosti do plánovania a vytvárania verejných priestorov
  • Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestranstvá

Workshop je súčasťou projektu Priestory pre ľudí – Claiming Public Spaces financovaného z CEE Trust. Viac informácií a PREZENTÁCIE nájdete na: www.ekopolis.sk – Programy – Priestory pre ľudí.

——————————————————————————–

Cieľom projektu Priestory pre ľudí – Claiming Public Spaces je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na urbanizovanú krajinu a kvalitu životného prostredia v nej.

V rámci projektu chceme na konkrétnom príklade verejného priestoru vo Zvolene – mestského parku Lanice odskúšať niektoré metódy vytvárania verejného priestoru so zapojením verejnosti a s využitím skúseností zahraničných expertov aj lokálnych partnerov. Získané informácie a skúsenosti chceme umožniť zdieľať aj iným komunitám a partnerom.

Partnermi projektu sú:

  • Mesto Zvolen
  • Technická univerzita vo Zvolene
  • Združenie Slatinka

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.