Vo Zvolene sa uskutočnil workshop na tému verejné priestory


V utorok 16. 6. 2009 sa konal v penzióne Almada vo Zvolene už druhý zo série workshopov zameraných na tému verejných priestorov. Workshopu venovala  pozornosť tak odborná verejnosť z radov architektov a inštitúcií, ako aj lokálne iniciatívy. Lektorom workshopu bol  Nick Wates z Veľkej Británie, ktorý sa už 25 rokov venuje komunitnému plánovaniu a participácii verejnosti pri tvorbe a úprave verejných priestrorov. Rovnako je známy ako spisovateľ, vedec, praktik a konzultant.

Teoretickú časť, v ktorej bol venovaný priestor východiskám a dôvodom zapájania verejnosti do plánovania verejných priestorov, princípom a metódam komunitného plánovania, doplnila popoludňajšia praktická časť, ktorá zahŕňala obhliadku modelového územia – mestského parku Lanice vo Zvolene a prácu v skupinách pri aplikácií týchto metód a návrh konkrétnych riešení využitia tohto atraktívneho územia. Účastníci zdôraznili potrebu zachovania jedinečného prírodného potenciálu parku a nájdenie rovnováhy medzi činnosťou človeka a atraktívnou prírodou tejto lokality.

Workshop sa uskutočnil v rámci projektu UrbSpace podporeného z programu Central Europe a financovaného z ERDF (Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a zorganizovala ho nadácia Ekopolis.

Je súčasťou série stretnutí k téme verejných priestorov „Priestory pre ľudí – Claiming the Public Spaces“.

Témami ďalších stretnutí bude:

  • – Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestory
  • – Dlhodobá udržateľnosť a starostlivosť o zelené plochy a verejné priestory
  • – Dreviny ako súčasť verejných priestorov.

Viac informácií a prezentácie z workshopu nájdete na:

https://www.ekopolis.sk/programy/ine-programy-a-aktivity/priestory-pre-ludi.html

Kontakt:

  • Martina Paulíkova, paulikova@ekopolis.sk
  • Lucia Skokanova, skokanova@ekopolis.sk

+ 4 x foto

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.