Vyhlásenie národnej kampane Európsky týždeň mobility 2017


Počas slávnostného vyhodnotenia kampane Do práce na bicykli prevzali v priestoroch Ministerstva dopravy a výstavby SR v Bratislave, za účasti šéfa rezortu Árpáda Érseka, symbolicky štafetu kampaní zameraných na propagáciu a podporu udržateľnej mobility organizátori Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku. Národnú kampaň koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia SR.

Európsky týždeň mobility  (16. – 22. september),  bude v tomto roku v znamení myšlienky Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita.  Propaguje riešenia zdieľanej mobility a zdôrazňuje výhody čistejších spôsobov dopravy a technológií inteligentnej dopravy. Ako počas oficiálneho vyhlasovania kampane ETM 2017  uviedol generálny riaditeľ SAŽP Martin Lakanda: „SAŽP tak bude rozvíjať tému, ku ktorej patrí zdieľanie bicyklov,  automobilov a moderné technológie inteligentnej dopravy. Opäť budú mať slovenské mestá možnosť pripraviť pre svojich obyvateľov a ich návštevníkov rôznorodé originálne aktivity zamerané na túto oblasť a prihlásiť ich spolu s efektívnymi trvalými opatreniami zameranými na oblasť udržateľnej dopravy do súťaže ETM 2017,“ zdôraznil za organizátorov kampane generálny riaditeľ SAŽP.

Kampaň ETM 2017 vyzýva ľudí, aby využili možnosti zdieľanej mobility, ktoré sú k dispozícii v rámci ich miest či medzi mestami, obcami a prímestskými oblasťami. Aj na Slovensku sa už bežne v praxi stretávame so systémami zdieľania bicyklov, či automobilov, vo svete sú však už vo väčšej miere  podporené modernými technológiami inteligentnej dopravy. Nové nástroje informačných a komunikačných technológií umožňujú zaviesť systémy zdieľania automobilov s voľným pohybom, ktoré sú v prevádzke bez vyhradených staníc odovzdania a vyzdvihnutia. Vďaka veľkému nárastu využívania inteligentných telefónov a rozvoju špeciálnych aplikácií môžu registrovaní klienti jednoducho lokalizovať najbližšie auto a potom ho nechať vo svojej cieľovej stanici. Nástroje ITS navyše uľahčujú platbu za využívanie vouzidiel a prístup k informáciám. Takéto systémy zdieľania automobilov s voľným pohybom fungujú okrem iného v Amsterdame, Ríme, Madride, vo Viedni a v Berlíne.

Organizátori kampane ETM veria, že sa im  opäť podarí posunúť limity, veď už vlani dosiahla rekordnú účasť, keď sa do nej  zapojilo 2 427 miest a obcí z 51 krajín sveta. Viac ako polovica zúčastnených miest a obcí pritom zrealizovala  7 386 trvalých opatrení zameraných najmä na riadenie mobility, prístupnosť a nové či zlepšené zariadenia pre cyklistov. Do Národnej kampane ETM 2016 sa vlani zapojilo 47 slovenských miest, ktoré sa aj tento rok budú mať možnosť zaregistrovať spolu s ďalšími záujemcami do aktuálnej kampane prostredníctvom webovej stránky www.eurotm.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.