Výzvy programu Active Citizens Fund – Slovakia sú oficiálne otvorené


Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti dnes v Košiciach predstavili nový podporný program Active Citizens Fund (ACF) pre občianske organizácie. Suma takmer 8 miliónov EUR na obdobie  rokov 2018 – 2023 podporí aktívne zapájanie sa občanov do verejného diania a tvorby verejných politík.

 Otvorené výzvy konzorcia nadácií tak podporia desiatky projektov po celom Slovensku. Finančné zdroje sú určené na aktívne zapájanie sa občanov do procesu rozhodovania a tvorby takých verejných politík, ktoré vytvoria  lepšie podmienky pre dobrú správu vecí verejných, posilnia ochranu ľudských práv, inovatívnym spôsobom predstavia témy občianskeho vzdelávania a posilnia postavenie zraniteľných skupín v spoločnosti. Program podporí tiež bilaterálne kontakty medzi partnermi z donorských krajín a slovenskými organizáciami. Prierezovo bude osobitná pozornosť venovaná mladým ľuďom a ich účasti na verejnom dianí.

„Program Active Citizens Fund je pripravený podporiť približne 200 projektov občianskych organizácií po celom Slovensku. V hustnúcej spoločenskej atmosfére sa veľmi teším na desiatky príbehov, ktoré nám určite vrátia vieru v  živú občiansku spoločnosť a ľudí, ktorým záleží na tom, aby sme žili v krajine, kde sa nekradne, kde životné prostredie je naozaj životné a kde sa nezabúda na tých, ktorí sa z najrôznejších dôvodov ocitajú na okraji spoločnosti,“ uviedol k zameraniu  programu Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis.

Grantový program, ktorý umožní neziskovým organizáciám realizovať nielen vlastné aktivity, ale aj posilniť ich vnútorné kapacity otvorí v programovom období až 17 výziev. Prvé grantové výzvy boli otvorené 22. októbra 2018.

Neziskové organizácie môžu žiadať o finančnú podporu pre programy v trvaní od 6 do 18 mesiacov. Okrem vlastnej činnosti sú granty určené aj pre dlhodobý strategický rozvoj organizácií.

 Program je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ.

Viac informácií o programe a výzvach nájdete na www.acfslovakia.sk.

Kontakty:

Nadácia Ekopolis : www.ekopolis.sk

Martina Ragalová

PR a komunikácia

ragalova@ekopolis.sk

Karpatská nadácia: www.karpatskanadacia.sk

Veronika M. Fričová

Manažérka pre fundraising, PR a komunikáciu

veronika.m.fricova@karpatskanadacia.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti: www.osf.sk

Zuzana Čačová

Programová manažérka EEA

zuzana.cacova@osf.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.