Vznikne 31 zelených oáz po celom Slovensku


Grantový program Zelené oázy, ktorý vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, už pozná svojich úspešných žiadateľov. Do uzávierky prišlo 382 projektov, v celkovej sume vyše 43 mil. 700 tis. korún.  Poradný výbor hodnotil 352 projektov, ktoré splnili podmienky  programu. Z množstva kvalitných nápadov odporučil podporiť 31 najlepších. Hlavný partner programu –  spoločnosť SLOVNAFT, a.s. na ich realizáciu vyčlenila celkom 1 mil. 879 tis. korún.

„Pri výbere projektov sa členovia poradného výboru riadili kritériami programu. Z nich za najdôležitejšie považovali účasť občanov vo všetkých fázach projektu, citlivý výber vhodných druhov drevín určených na výsadbu vzhľadom na lokalitu, originalitu projektu a jeho celkový prínos pre  miestnu komunitu, prípadne cieľovú skupinu. Pri porovnateľnej kvalite projektov zohľadnili aj geografické hľadisko. Podporené projekty budú realizované v období od marca do septembra 2008 ,“ upresnil Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Víťazné projekty zaujali odbornú komisiu odvahou a schopnosťou ľudí riešiť problémy v oblasti životného prostredia vo svojom okolí vlastnými silami,  tvorivým a netradičným prístupom. Ako príklad môžeme uviesť zo Zemplína spoločný projekt obecného úradu v Iňačovciach, Slovenskej ornitologickej spoločnosti a Základnej školy v Iňačovciach, s názvom Náučný chodník vtáčím rajom.  Cieľom projektu je vytvoriť náučný chodník z obce k Národnej prírodnej rezervácii Senné-rybníky,  so zeleňou a potrebnou malou infraštruktúrou.

 

Z Trnavského okresu zaujal projekt občianskeho združenia Pro Homine zo Suchej nad Parnou,  s názvom Revitalizácia biocentra, kde výsadbou a obnovou zelene chcú dosiahnuť stav spred veternej smršti.

Na Liptove bol podporený projekt Gymnázia v Liptovskom Hrádku s názvom Učíme sa vzťahu k prírode. V  areáli školy chcú vysadiť eko-pedagogickú plochu vhodnú nielen na oddych, ale aj na pozorovanie prírodných procesov.

Najviac projektov poslali  obecné úrady a týkali sa prevažne výsadby rôznych druhov zelene v obciach a základné a stredné školy, ktoré chceli upraviť svoje školské areály. Po šesť projektov bolo podporených v trnavskom, nitrianskom a banskobystrickom kraji, po štyri projekty v žilinskom, košickom a prešovskom kraji a jeden projekt bol podporený v trenčianskom kraji.

Podrobné informácie o programe Zelené oázy  2008 a všetkých podporených projektoch nájdete na internetových stránkach www.ekopolis.sk a www.slovnaft.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.