Verejné diskusie na tému Doprava, mesto a ľudia


15. marca 2018

Nadácia Ekopolis v spolupráci s mestom Banská Bystrica realizujú projekt zameraný na plánovanie udržateľnej mestskej mobility. V marci sa v Banskej Bystrici uskutoční sériá verejných diskusií s obyvateľmi, ktoré pomôžu pri analýze súčasného stavu dopravy.

Verejné diskusie s obyvateľmi sa uskutočnia:

    • 13.3. 2018 na ZŠ Spojová (Fončorda),
    • 14.3. 2018 v objekte Slovenskej zdravotníckej univerzity (Radvaň),
    • 15.3. 2018 v Komunitnom centre v Sásovej,
    • 21.3. 2018 v Centre nezávislej kultúry Záhrada,
    • 28.3. 2018 na ZŠ J. G. Tajovského v Podlaviciach.

Stretnutia sa konajú vždy od 17:00 do 19:00.

Viac sa dozviete TU.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.