3. ročník súťaže PRE VODU prinesie novinky


Súťaž PRE VODU prepája nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a riešenia a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. V 3. ročníku súťaže, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé, pribudne novinka v podobe novej súťažnej kategórie a workshopov pod názvom “water thinking weekends”. Náklady na ne uhradia organizátori trom tímom vysokoškolských študentov. Záštitu nad súťažou PRE VODU prevzal minister životného prostredia SR, pán László Sólymos.

„Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s prípravou a spracovaním projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka CSR Nestlé Česko a Slovensko.

Cieľom súťaže je nájsť zaujímavé a inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou, komunikovať potrebu úspor vody a potrebu efektívnych riešení nakladania s vodou. Tieto riešenia by mohli zmeniť pohľad ďalších samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby hospodárenia s vodou.

„Mladým ľuďom súťaž poskytne možnosť preveriť svoje schopnosti a teoretické znalosti pri riešení konkrétnych problémov.  Svoje návrhy budú môcť konzultovať s mentormi z rôznych profesií a s predstaviteľmi miestnych komunít, ktoré čakajú na riešenia ich problémov s vodou,“ približuje Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Do 15. septembra 2017 môžu samosprávy, združenia či firmy nominovať konkrétnu situáciu/problém, ktorý sa týka zadržania alebo využitia dažďovej vody, sucha, povodní, odnosu pôdy z polí alebo čistenia vody. Súťažiaci študenti a mladí ľudia si z nich budú môcť vybrať tému pre vypracovanie súťažného návrhu alebo môžu súťažiť s vlastnou súťažnou prácou, ktorá môže byť zároveň aj prácou semestrálnou či dokonca diplomovou. Nominujúci takto môže získať nové nápady a pohľady na problém, pričom návrhy na riešenia od študentov vo forme ideových návrhov či štúdií môže po skončení súťaže využiť tak, ako bude potrebovať.

„V treťom ročníku pribudla nová súťažná kategória „študentské školské tímy“, v rámci ktorej oceníme najlepšiu zo skupín študentov, ktorí prídu priamo na miesta problémov a pokúsia sa navrhnúť ich riešenie, pričom riešenie na konci víkendového workshopu aj predstavia miestnej komunite,“ dopĺňa Martina B. Paulíková. Nadácia ráta s vytvorením minimálne troch tímov, pričom náklady na ich fungovanie na víkendových workshopoch pokryjú organizátori súťaže. V prípade záujmu o takéto zapojenie sa do súťaže je potrebné kontaktovať nadáciu.

Uzávierka študentských prác je 22. marca 2018. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od týchto tímov. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €.

Viac informácií o súťaži Nestlé PRE VODU získate u programovej manažérky Martiny B. Paulíkovej na paulikova@ekopolis.sk, prevodu@ekopolis.sk a na www.sutazprevodu.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.