V Ivanke pri Dunaji vysadili Alej Milana Rastislava Štefánika


Na projekt vysadenia aleje k pamätníku Milana Rastislava Štefánika získala Historická spoločnosť Ivanky 2100
eur z grantového programu Ľudia pre stromy. Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR  a jeho cieľom je zvýšiť záujem ľudí o svoje okolie a zlepšiť životné prostredie výsadbou vhodných drevín alebo ich ošetrením. Dobrovoľníci upravili výsadbovú plochu pri ceste v dĺžke 1600 metrov a vysadili 82 kusov stromkových sadeníc lipy malolistej a orecha veľkého.

Projekt nadviazal na revitalizáciu zelene pamätníka Milana Rastislava Štefánika, ktorú v roku 2010 zabezpečovala Obec Ivanka pri Dunaji spolu s Historickou spoločnosťou Ivanky. Pokračovaním tejto činnosti v roku 2012 formou vysadenia stromovej aleje z okraja obce pozdĺž cesty k areálu pamätníka sa naplnil zámer pôvodného projektu pamätníka, tak ako ho v roku 1921 vypracoval architekt Dušan Jurkovič.
Do aktivít projektu sa zapojilo 35 dobrovoľníkov z občianskych združení obce (HSI, DOMKA, rybári, poľovníci, záhradkári) a zamestnanci technickej jednotky Obecného úradu Ivanka pri Dunaji. Spoločne upravili výsadbovú plochu pri ceste, odstránili burinu, náletovú zeleň a vyschnuté stromy. Pripravili výsadbové jamy a zasadili stromkové sadenice lipy malolistej a orecha veľkého, ktorých druhy sa v pôvodnom projekte a pri predchádzajúcich výsadbách v danom priestore uplatňovali. Tento úsek cesty je zároveň turistickou a cykloturistickou trasou v rámci okolitých obcí Podunajského regiónu a súčasťou Štefánikovej magistrály. Výsadbou stromovej aleje sa priestor oživil o veľkú ekologicky hodnotnú plochu, čím zároveň zatraktívnil túto verejnú komunikáciu na rekreačné  a športové aktivity.

Viac informácií o projekte: Historická spoločnosť Ivanky, Ivanka pri Dunaji, Peter Škulavík, 0902 112 579,
peter.skulavik@pamiatky.gov.sk

O programe Ľudia pre stromy

Grantový program Ľudia pre stromy vznikol so zámerom prispieť k zlepšeniu životného prostredia, k starostlivosti,
zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našich miest a obcí. Projekt podporuje výsadbu pôvodných, prirodzených alebo tradičných druhov drevín, skrášlenie krajiny zeleňou, ktorá zvyšuje estetickú hodnotu územia, rovnako i ochranu vzácnych stromov, obnovu parkov a výsadbu zelene v okolí škôl, vo verejných záhradách a zveľaďovanie zelených plôch.

Grantový program vyhlásila Nadácia Ekopolis so spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o.. Veľkoobchodná spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o. podporila štyri ekologické granty – v Ivanke pri Dunaji, Banském Bystrici, v Považskej Bystrici a Spišskej Belej, v celkovej hodnote 8 500 eur. Granty boli financované z projektu Stromy namiesto letákov. Jeho cieľom je prispieť za každého registrovaného zákazníka METRO, ktorý zamenil papierový leták za elektronický, jedným eurom na projekty spojené s výsadbou a oživením zelene po celom Slovensku.

„Sme radi, že sa môžeme podieľať na výsadbe stromov po celom Slovensku. Ďakujeme našim lojálnym zákazníkom, ktorí
uprednostňujú elektronickú ponuku pred tlačenou a tak podporujú náš projekt Stromy namiesto letákov,“
hovorí k akcii Kateřina Pištorová zo spoločnosti METRO Cash & Carry SR, s.r.o.

Okrem projektu vysadenia aleje k pamätníku Milana Rastislava Štefánika boli podporené :

V Banskej Bystrici získalo Občianske združenie Zelená Fončorda 2 000 eur na realizáciu svojho projektu Malý les vo veľkom meste. Ide o zazelenenie verejného priestranstva na ulici
Spojová a Triedy Hradca Králové.

Na svoj Treťohorný park získali členovia Občianskeho združenia lokálpatriotov Považská Bystrica2 200 eur. Ich park sa vznikol v centre Považskej Bystrice, pod kruhovým objazdom pri budove Diamon, medzi ulicami Slovenských partizánov, Lánskou a vodným tokom Domanižanka.
Mesto Spišská Belá získalo na svoj projekt Beliansky rybník – zelená oáza mesta Spišská Belá sumu 2 200 eur.
Viac informácií získate na www.ekopolis.sk alebo u programového manažéra Milana Hronca, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.