Do konca septembra môžete rozhodnúť o Strome roka 2016


Do konca septembra 2016 môžete zahlasovať za jedného z dvanástich finalistov ankety Strom roka a zvýšite tak jeho šance na ošetrenie. Podľa aktuálneho stavu hlasovania zatiaľ vedie 300-ročný platan z Tornale. Druhá v poradí je lipa zo Spišského Bystrého a tretie miesto patrí lipe z obce Cigeľ. Finalisti získali do dnešného dňa spolu vyše 5 100 hlasov. 

Poslaním ankety, ktorej v poradí už štrnásty ročník realizuje Nadácia Ekopolis, je upozorniť na staré, vzácne či ohrozené stromy a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie. Hlavnými partnermi ankety sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Slovenská agentúra životného prostredia. Anketu ďalej podporili ISA Slovensko (Medzinárodná arboristická spoločnosť), Vydavateľstvo Dajama, Kníhkupectvo Artforum a Záhradníctvo ABIES. Patrónom ankety je už piaty rok spevák Peter Lipa.

Verejné hlasovanie o víťaza ankety sa začalo 7. júla 2016 na festivale Pohoda v Trenčíne a bude trvať do konca septembra 2016. Hlasovať za svoj strom môže každý,  prostredníctvom SMS správy (na č. 7773, v tvare: STROM medzera číslo stromu od 1-12 medzera kontaktné údaje), hlasovacieho lístka, poštou, priamo na www.ekopolis.sk alebo www.facebook.com/nadacia.ekopolis. Fotografie a príbehy stromov  – finalistov sú uverejnené na webovej stránke Nadácie Ekopolis (www.ekopolis.sk).

V októbri bude súťaž vyhodnotená a strom s najvyšším počtom hlasov získa titul Strom roka 2016 a postúpi do medzinárodnej ankety Európsky strom roka. Víťazný strom dostane súčasne odmenu v podobe dendrologického posudku od ISA Slovensko a finančný príspevok na ošetrenie vo výške 200 eur. Stromy, ktoré sa v ankete umiestnia na 2. a 3. mieste rovnako získajú peňažnú sumu 200 eur, ktorá môže byť použitá na ich ošetrenie alebo úpravu okolia. Traja nominujúci a traja hlasujúci budú odmenení knižnými poukážkami od kníhkupectva Artforum. Prvé tri školy, ktoré vyzbierajú najviac hlasovacích lístkov, získajú výsadbový materiál od Záhradníctva ABIES v celkovej hodnote 500 eur.

 

12 finalistov ankety Strom roka 2016:

1. Čerešňa Lehota pod Vtáčnikom, okr. Previdza 100 rokov
2. Dub cerový Šurianky, okr. Nitra 150 rokov
3. Lipa malolistá Spišské Bystré, okr. Poprad 200 rokov
4. Lipa veľkolistá Cigeľ, okr. Prievidza 500 rokov
5. Javor poľný Kokošovce, okr. Prešov 250 rokov
6. Platan javorolistý Budatín, okr. Žilina 270 rokov
7. Vŕba biela Nižná Myšľa, okr. Košice 42 rokov
8. Lipa malolistá Smrdáky, okr. Senica 300 rokov
9. Pagaštan konský Malý Cetín, okr. Nitra 165 rokov
10. Platan javorolistý Tornaľa, okr. Revúca 300 rokov
11. Červený buk Hermanovce, okr. Prešov 200 rokov
12. Hruška planá Lovčica-Trubín, okr. Žiar nad Hronom 120 rokov

 

Príbehy nominovaných stromov 2016:

Strom č.1 – Čerešňa (Cerasus avium)

Lehota pod Vtáčnikom, okr. Previdza

lokalita: Lehota pod Vtáčnikom – miestna časť Sekaniny

vek: 100 rokov, obvod: 300 cm, výška: 12 m

Prihlásená čerešňa je unikátna v tom, že málokedy tento druh stromu dorastie do majestátnej výšky, šírky. Tento strom rastie na lúke, ktorá bola kedysi plná senární. V čase chystania sena alebo pasenia dobytka slúžili na prespávanie celých rodín, aby nemuseli schádzať každý deň do dediny. Na jednej z takýchto „lazných lúk“ si ľudia vysadili čerešňu, ktorá im poskytovala úľavu pri ťažkých prácach v hore a na lúkach.

Strom č.2 – Dub cerový (Quercus cerris)

Šurianky, okr. Nitra

lokalita: na hranici katastrov Šurianok a Hruboňova

vek: 150 rokov, obvod: 275 cm, výška: 19 m

Dub samotár ako krásny solitér s mohutnou korunou viditeľnou z diaľky je medzným stromom, ktorý už od nepamäti oddeľuje katastre dvoch susedných obcí. Pred poškodením ho ochránila dvojica miestnych aktivistov, ktorí po dohode s obcou a farmármi, zabezpečili vytvorenie ochranného pásma. V ňom je priestor pre rast mladých cerových semenáčikov. Odvtedy sa o strom pravidelne starajú miestni obyvatelia a využívajú ho na oddych pri prechádzkach i poľných prácach.

Strom č.3 – Lipa malolistá (Tilia cordata)

Spišské Bystré, okr. Poprad

lokalita: v juhovýchodnej časti nového cintorína

vek: 200 rokov, obvod: 597 cm, výška: 17 m

Existencia tejto krásnej lipy súvisí s históriou dediny, spôsobom života a myslenia predkov, ktorí mali v úcte stromy už od pohanských čias. Táto lipa je jednou z posledných štyroch hraničných líp, ktoré vytyčovali cintorín. Cintorín bol založený na farských pozemkoch po veľkej povodni v roku 1813, ktorá poškodila starý cintorín. Vysádzanie hraničných stromov bolo kedysi častým zvykom, aby sa zabezpečili jasné a pevné hranice pozemkov. 

Strom č.4 – Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos Scop.)

Cigeľ, okr. Prievidza

lokalita: na vŕšku Ozanineje pri kostole sv. Matúša v Cigli

vek: 500 rokov, obvod: 760 cm, výška: 27 m

Lipa pri kostole je najmohutnejším a najstarším stromom v Cigli a okolí. Je staršia ako akákoľvek budova v obci, dokonca staršia ako kostol. Počas jej života sa pod ňou odohrávali všetky významné životné udalosti obyvateľov Cigľa (krsty, svadby, pohreby, …) a pre mnohých Cigeľčanov je tento strom akoby členom rodiny. Bútľavá lipa niekedy po prvej svetovej vojne vyhorela, potom akoby ožila a z jej koreňa v strede dutiny vyrástla nová lipka, spolu pripomínajú matku s dieťaťom.

Strom č.5 – Javor poľný (Acer Campestre)

Kokošovce, okr. Prešov

lokalita: rekreačná oblasť Sigord – pri vodnej nádrži

vek: 250 rokov, obvod: 380 cm, výška: 16 m

Javor poľný rastie v údoli riečky Delňa, dnes v rekreačnej oblasti Sigord nad vodnou nádržou rovnakého mena. Tento strom bol nemým svedkom udalosti z 22. júla 1895, keď okolo neho prechádzala v koči so svojím sprievodom manželka Františka Jozefa I. Habsburského, Uhorská kráľovná Alžbeta Bavorská, nazývaná Sisi. Cisárovná Sisi sa tu na ceste z Bardejovských kúpeľov zastavila na krátke pohostenie a na jej pamiatku miesto nesie pomenovanie Pamätný háj kráľovnej Alžbety.

Strom č.6 – Platan javorolistý (Platanus hispanica)

Budatín, okr. Žilina

lokalita: park pri Budatínskom hrade

vek: 270 rokov, obvod: 603 cm, výška: 27 m

Platan je najväčší z platanov v Budatínskom parku na sútoku významných riek Kysuce a Váhu. Založený bol za vlády grófa Jána Suňoga v roku 1745. Hlavným záhradníkom a tvorcom zámockého parku bol Ján František Roder zo Sliezska. V bezprostrednej blízkosti tohto veľkého zdravého stromu rastie ďalší menší, chorý, bútľavý. Dva platany – rastú pospolu ako dvaja rozdielni bratia, koreňmi sú však neoddeliteľne previazaní.

Strom č.7 – Vŕba biela

Nižná Myšľa, okr. Košice

lokalita: pri budove kláštora v obci Nižná Myšľa

vek: 42 rokov, obvod: 410 cm, výška: 11 m

Vŕba je na Slovensku veľmi často sa vyskytujúci strom v povodí riek a jazier. Pre obyvateľov obce Nižná Myšľa má však veľkú hodnotu, pretože väčšina z nich pod jej korunou doslova vyrastala. V budove, pri ktorej rastie, sa totiž po desaťročia nachádzala škôlka a základná škola. Nie je preto náhoda, že ju v roku 1974 vysadili práve učiteľky miestnej školy.

Strom č.8 – Lipa malolistá (Tilia cordata)

Smrdáky, okr. Senica

lokalita: pri miestnom cintoríne

vek: 300 rokov, obvod: 484 cm, výška: 15 m

Okrem liečivých prameňov majú Smrdáky skutočný poklad aj v tejto nádhernej mohutnej lipe. Jedná sa o najstarší strom v obci. Je pravdepodobné, že bol vysadený koncom 17. storočia, kedy bol postavený aj miestny kostol. Ako zelený anjel, vysoko nad obcou, rozprestiera svoje krásne široké krídla, pod ktorými chráni pokoj známej kúpeľnej dedinky. Svoju stráž tu neúnavne drží už 300 rokov. V strome sa zabývali divé včely a hniezdisko tu nachádza množstvo spevavcov.

Strom č.9 – Pagaštan konský (Aesculus hippocastanum L)

Malý Cetín, okr. Nitra

lokalita: v parku pri kostole

vek: 165 rokov, obvod: 307 cm, výška: 20 m

V minulosti bol pod gaštanom park, kde sa hrávali deti, stretávali dôchodcovia, dokonca sa konali i zábavy – a všetci pod ním tancovali. Asi niet páru v obci, ktorý by pod gaštanom nemal rande a asi každá dievčina v obci dostala aspoň raz pusu pod týmto gaštanom. Napriek tomu, že každoročne je krásne zakvitnutý, plody nemal ani raz. Medzi obyvateľmi sa traduje, že mu chýba spriaznená duša, priateľ – najbližšie veľké stromy, resp. gaštany sú vzdialené 200 až 300 m.

Strom č.10 – Platan (Platanus hispanica)

Tornaľa, okr. Revúca

lokalita: mestský park Zoltánka

vek: 300 rokov, obvod: 497 cm, výška: 25 m

Platan rastie v bývalom anglickom parku rodu Tornallyayovcov, dnes známom pod názvom Zoltánka, ktorý bol vytvorený na začiatku 19. storočia. V tesnej blízkosti parku je prameň prírodnej minerálnej vody Gemerka. Strom spolu s vápencovou skalou sa stal symbolom nielen parku, ale aj mesta. Pod platanom sa stretávali mladí ľudia, žiaci miestnych stredných škôl a pod stromom vznikali aj doživotné lásky. Tento strom je pre miestnych, ale aj pre bývalých študentov orientačným bodom a tento strom je pre nich skutočným stromom s veľkým „S“.

Strom č.11 – Červený buk (Fagus sylvatica)

Hermanovce, okr. Prešov

lokalita: v areáli kaštieľa Péchy

vek: 200 rokov, obvod: 350 cm, výška: 15 m

Strom je príbehom veľkej lásky, Františka Péchyho, cisárskeho komisára za panovania Márie Terézie, a Barbory Bereczkej, dcéry bardejovského zemana. Po smrti svojho manžela dala Barbora v roku 1820 postaviť krásny kostol s hlavným oltárom zo školy Majstra Pavla, mauzóleum a vysadiť krásny 3 hektárový park. Na znak veľkej lásky k svojmu manželovi dala vysadiť aj červený buk, ktorý v nemčine znamená „BLUTBUCHE“, čo symbolizuje, že manželova krv ostala tiecť v strome a dodnes je symbolom lásky.

Strom č.12 – Hruška planá (Pyrus pyraster)

Lovčica-Trubín, okr. Žiar nad Hronom

lokalita: pri ceste E 572, pri motoreste

vek: 120 rokov, obvod: 325 cm, výška: 9 m

Lokalita, kde táto krásna hruška rastie, plní od nepamäti pasienkovú funkciu a hrušky plánky tvoria jej prirodzenú súčasť. Pravdepodobne bola medzným stromom. Ak bolo zámerom, aby poskytla tieň v čase letných horúčav, dnes by jej koruna hravo ochránila pred slnečnými lúčmi celú generáciu potomkov toho, kto ju zasadil. Svojou nádhernou siluetou a zasadením do krajiny prináša krásny estetický zážitok – koruna pripomína klobúk a jeden výrazný konár pierko, pierko za klobúkom. Hrušku preto nazývajú veselá, pohľad na ňu vždy zlepší náladu.

Kontakty:  Nadácia Ekopolis, Komenského 21, 974 01, Banská Bystrica, Programový manažér Milan Hronec, tel. 048 / 470 10 95,  0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.