Exkurzia za inteligentnou energetikou


Občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA získalo v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt „Od závislosti k sebestačnosti: k inteligentnej energetike na Poľane“. V rámci projektu sa v máji uskutočnila exkurzia za inteligentnou energetikou do rakúskeho mestečka Bruck an der Leitha.

Cieľom projektu je prispieť k energetickej autonómii regiónu Poľana a k otestovaniu pilotných služieb a poradenstva uplatniteľných aj v iných vidieckych regiónoch. Nezávislé energetické poradenstvo určené pre občanov v obciach Poniky, Dúbravica, Čierny Balog, Ľubietová a v meste Hriňová je zamerané na úspory a využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných domoch. Priatelia Zeme – CEPA prepoja roztrúsené informačné nástroje do funkčného regionálneho systému a otvoria centrum na podporu inteligentnej energetiky poskytujúce vzdelávanie a služby „pod jednou strechou“.

Projekt zahŕňa aj vzdelávacie aktivity ako kurz o udržateľnej energetike, exkurzie na miesta dobrej praxe do Rakúska a Českej republiky, diskusie  a výstavy. 7. mája 2014 sa uskutočnila exkurzia za inteligentnou energetikou do rakúskeho mestečka Bruck an der Leitha.

„Bruck an der Leitha je zaujímavá samospráva neďaleko Bratislavy, ktorá zobrala riadenie miestnej energetiky do vlastných rúk a smeruje k energetickej sebestačnosti. Dokázala účinne prepojiť program energetických úspor s využívaním obnoviteľných zdrojov. Jej energetický program sa ale neobmezuje iba na vykurovanie budov, ale sústreďuje sa aj na výrobu elektriny, ekologizáciu dopravy, výskum, vzdelávanie a osvetu,“ uvádza Peter Coch z organizácie Priatelia Zeme – CEPA.

Exkurzia bola určená predstaviteľom samospráv regiónu Poľana, odborníkom a absolventom vzdelávacieho cyklu o inteligentnej energetike. Exkurzie sa zúčastnilo 30 ľudí. Účastníci exkurzie sa dozvedeli o meste Bruck an der Leitha a združení Energie parkBruck/Leitha. Navštívili aj mestskú tepláreň na báze štiepky a fotovoltického zariadenia na mestskej požiarnej zbrojnici. Súčasťou exkurzie bola okrem iného aj návšteva veternej elektrárne a prednáška o veternej energetike v Rakúsku.

„Osobne ma najviac zaujala prepracovanosť systému, to znamená, že naozaj na relatívne malom území majú aplikované viaceré možnosti pre využívanie obnoviteľných zdrojov (kotolňa na štiepku, bioplynka, fotovoltika a veterné turbíny) a zatiaľ im to funguje parádne. Celkovo sa mi páči aj zapojenie občanov, samosprávy a podnikateľského sektora, čo u nás často nebýva, aby tieto tri zložky boli schopné spolupracovať na takýchto projektoch,“ uvádza Tomáš Beluško, účastník exkurzie.

Na záver exkurzie čakala účastníkov prehliadka nízkoenergetického domu, ktorý bol postavený zo slamených balíkov a prezentácia o elektromobilite v tomto regióne.

Peter Coch dopĺňa, že „na Slovensku by sa mal aplikovať hlavne prístup predstaviteľov samospráv – zamestnancov, starostov a poslancov ku riešeniu lokálnych projektov, ktoré by obciam priniesli viac sebestačnosti, pracovných miest a zvýšili ekologický kredit regiónu. Prepojiť a zlepšiť spoluprácu a komunikáciu medzi obcami, firmami, občianskymi združeniami a občanmi. Viac sa rozprávať, zapájať dobrovoľníkov a spevniť základy lokálnej ekonomiky založenej na lokálnych zdrojoch – či už tých energetických alebo potravinových.“

Občianske združenie Priatelia Zeme – CEPA spolupracuje pri svojich aktivitách s organizáciou Klimabündnis Österreich, Ekologickým inštitútom Veronica a Inštitútom pre energeticky pasívne domy.

Informácie o projekte:
www.priateliazeme.sk/cepa.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.