Ošetria topole vo Zvolene


Po Veľkej noci začína vo Zvolene ošetrenie topoľov rastúcich pri elektrárenskom kanáli. Aktivitu zabezpečuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Mestom Zvolen a spoločnosťou SHP Harmanec, a.s. v rámci programu Úsmev pre strom. Ošetrenie bude trvať približne 10 dní, počas ktorých bude na hrádzach kanála z bezpečnostných dôvodov obmedzený pohyb ľudí.

Pri ošetrení budú v  korunách topoľov odstránené suché, nalomené a inak ohrozujúce konáre, ako aj konáre prevísajúce nad cestičky s intenzívnejším pohybom chodcov. Súčasťou prác bude aj odstránenie zvyškov po oreze drevín a ich odvoz na miesto zoštiepkovania.

Potreba ošetrenia topoľov a ich postupného nahrádzania rezonuje už dlhší čas. Topole sú výraznou dominantou tejto časti mesta, preto bolo dohodnuté ich ošetrenie tak, aby mohli v priestore bezpečne existovať, kým budú nahradené výsadbou vhodnejších drevín.


Úsmev pre strom je názov programu, ktorý vznikol minulý rok na základe spolupráce Nadácie Ekopolis a značky Harmony spoločnosti SHP Harmanec. Cieľom programu je oživenie verejných priestorov výsadbou drevín, aby sa stali krajšími a zelenšími. Ich úpravu si verejnosť navrhne sama a následne aj zrealizuje. Jeho prvý ročník bude vyhlásený koncom apríla tohto roku.  Pilotným projektom programu Úsmev pre strom je práve plánované ošetrenie stromov v mestskom parku Lanice vo Zvolene.

Viac informácií : Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis, 0915 811 195.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.