Otvorenie komunitnej záhradky na najväčšom banskobystrickom sídlisku


V piatok, 6. júna 2014 sa uskutoční slávnostné otvorenie novovybudovanej komunitnej záhrady na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Občianske združenie Po schodoch získalo na tento projekt podporu z grantového programu Zelené oázy, ktorý realizuje už ôsmy rok Nadácia Ekopolis so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s.

Záhrada bývalej základnej školy v Sásovej je v súčasnosti využívaná na komunitné aktivity pre všetky generácie – od škôlkarov až po seniorov. Vďaka projektu Komunitná záhradka v Sásovej sa premení nevyužitá zelená plocha pri Komunitnom centre Sásová na estetickú a užitočnú záhradu, kde ľudia budú môcť pracovať so zemou, pestovať si zeleninu a aktívne oddychovať.

„Chceme vybudovať záhradu, kde si členovia rôznych skupín spolupracujúcich v Komunitnom centre Sásová budú môcť spoločne pestovať predovšetkým úžitkové rastliny – zeleninu, bylinky a pod. Chceme ľuďom ponúknuť možnosť stráviť čas „prplaním sa v zemi“ a dopestovať si vlastnú alebo „spoločnú“ zeleninu. Predpokladáme, že je to príležitosť ako spojiť ľudí dobrej vôle v spoločnej práci a napomôcť aj medzigeneračným stretnutiam,“ uvádza Stanislava Miková, predsedníčka občianskeho združenia Po schodoch.

Počas niekoľkých brigád dobrovoľníci a dobrovoľníčky vymerali, postavili záhony a vysypali chodníčky štrkom.„Vďaka ušetreným prostriedkom na nákup materiálu sa nám podarilo rozšíriť projekt aj o ukážkovú výstavbu prístrešku na drevo s visutými paletami na jahodovisko, ktoré sme v spolupráci s ľuďmi z OZ Organica postavili začiatkom mája počas Ekodňa – sídliskového ekofestivalu,“ dopĺňa Stanislava Miková.

Niektorí sásovčania si myšlienku sídliskového záhradkárčenia hneď prisvojili a rozhodli sa začať s pestovaním  svojej zeleniny, iní zas pomáhajú príležitostne so skrášľovaním a udržiavaním celého záhradného priestoru. V priebehu júna a júla dobrovoľníci a dobrovoľníčky dokončia zavlažovací a informačný systém záhrady.„Informačný systém pomôže všetkým návštevníkom a návštevníčkam zorientovať sa v plánoch záhrady, dozvedia sa kedy, kde a čo sa plánuje v záhrade robiť, komu ďakujeme za ktoré časti, kto pestuje a ako a pod.,“ uzatvára Stanislava Miková.

Slávnostné otvorenie záhrady sa uskutoční 6. júna 2014 o 18. hodine. Pre návštevníkov je pripravený workshop o stavaní vyvýšených záhonov, permakultúrnom pestovaní, ďalšie plánovanie projektov a prác v záhrade a opekačka.

Viac informácií o projekte: Stanislava Miková, stanka.mikova@gmail.com, 0905 659 599.Viac informácii o grantovom programe Zelené oázy:

V 8. ročníku grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., získalo podporu 24 projektov v celkovej výške 59 500 eur. Prioritnou témou bol rozvoj územia Malého Dunaja z hľadiska podpory vodnej turistiky, cykloturistiky i zvýšenia environmentálneho povedomia o dôležitosti a ochrane vôd v tejto jedinečnej prírodnej oblasti.

Cieľom programu Zelené oázy je vytvoriť, obnoviť alebo oživiť ekologicky hodnotné plochy a trasy v spolupráci neziskových organizácií, miestnych samospráv a  škôl, predškolských zariadení či centier voľného času. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú koncept ochrany prírody a trvalej udržateľnosti. V rámci ôsmeho ročníka bolo prioritne podporené územie Malého Dunaja s cieľom osobitnej podpory projektov spolupráce rôznorodých organizácií pri rozvoji územia Malého Dunaja v úzkej spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Podrobné informácie o podporených projektoch nájdete na www.ekopolis.sk, www.oazy.sk a www.slovnaft.sk. Viac informácií poskytne programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec, hronec@ekopolis.sk, 048 / 470 1095, 0911 452 457.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.