Ožije šesť turistických chodníkov v národných parkoch


Na obnovu a vylepšenie turistických chodníkov a ich infraštruktúry v národných parkoch Slovenska  získalo z programu  Živé chodníky spolu  29 150 EUR (878 172 Sk) šesť úspešných organizácií v troch národných parkoch.  Program vyhlásila Nadácia Ekopolis,  v spolupráci so spoločnosťou TOYOTA – partnerom programu.

Cieľom programu Živé chodníky je podporiť citlivú obnovu krajiny vo Vysokých a Nízkych Tatrách a ostatných národných parkoch Slovenska, skvalitniť ich ochranu a zveľadiť rekreačné a poznávacie funkcie prírody. Podporené projekty budú realizované do jesene 2009.

Do programu Živé chodníky 2009 bolo prijatých 15 projektov,  v celkovej sume viac ako 83 000 EUR.

„Kvalita predložených projektov bola  vo všeobecnosti vysoká“, uviedol Ján Roháč, programový manažér.

„Úspešní žiadatelia budú môcť obnoviť a vylepšiť turisticky značené chodníky, náučné trasy a verejná priestranstvá pre turistov. Podporené projekty riešia naliehavé problémy na turistických trasách, či už ide o zanedbané značenie, neschodnosť chodníkov kvôli popadaným stromom alebo silnú eróziu v strmých úsekoch. Ide nepochybne o veľmi užitočné projekty, ktoré skvalitnia túry v národných parkoch, „ upresnil Ján Roháč.
Podporené projekty :

 

Regionálna rada Klubu slovenských turistov v Rožňave vyčistí a obnoví 45 km chodníkov v Národnom parku Slovenský Kras a vybaví ich základnou infraštruktúrou. Na svoj projekt Obnova a vyčistenie turistických značených trás v NP Slovenský kras získali  5 018 EUR (151 172 Sk).
Skupina občanov z Nižnej opravia poškodený chodník na vrch Rákoň, obnovia chodník k Roháčskym plesám v Západných Tatrách a prispôsobia odpočívadlo pri Ťatliakovej chate pre vozíčkarov. Ich projekt s názvom  Rekonštrukcia a oprava existujúcich turistických chodníkov v NPR Roháčske plesá v Západných Tatrách bol podporený sumou 6 000 EUR
(180 756 Sk).

 

Združenie Nový Kumšt z Banskej Bystrice prečistí chodník z Harmanca cez Túfnu dolinu k hotelu Kráľová studňa vo Veľkej Fatre, umiestni tam informačné panely a odpočívadlá. Na projekt Rekonštrukcia turistického chodníka Harmanec – Túfna – Kráľová studňa získali 5 545 EUR (167 048 Sk).
Klub slovenských turistov Liptov prečistí a vybaví reťazami a ďalšou potrebnou infraštruktúrou chodník z Iľanovskej doliny na Chatu gen. M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách a rozmiestni po Nízkych Tatrách veľkoplošné turistické mapy. Ich projekt Spriechodnenie trás v Iľanovskej a Širokej doline bol podporený čiastkou 5 660 EUR (170 513 Sk)

 

Združenie turizmu obce Ždiar vyčistí turistický chodník ponad obec cez vrch Magurka v Spišskej Magure. Sumou

2 700 EUR ( 81 340 Sk) bol podporený ich projekt Obnova turistického chodníka Spišská Magura – sedlo pod Príslopom – Bachledova dolina.
Združenie Klub Krížna opraví zdevastované úseky turistických chodníkov v Necpalskej a Gaderskej doline vo Veľkej Fatre. Na projekt s názvom Trasa Necpalská dolina – hrebeň Veľkej Fatry – Gaderská dolina získali

4 228 EUR (127 372 Sk).

 


O  podporu z programu Živé chodníky  sa mohli uchádzať neziskové organizácie a neformálne skupiny občanov, pôsobiace v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, manažmentu národných parkov, turizmu a trvalo udržateľného rozvoja regiónu Vysokých a Nízkych Tatier a ostatných národných parkov na Slovensku. Záujemcovia mohli získať na svoje projekty do 6000 EUR (180 tisíc korún).
Viac informácií získate na:  www.ekopolis.sk/Zive_chodniky alebo

u programového manažéra Jána  Roháča, 0905 240137, rohac@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.