V Hrušove vzniká javisko pod hruškami


Nadácia Ekopolis z programu PrieStory podporila aj v tomto roku sumou po 5000 eur úpravy piatich verejných priestorov v mestách aj obciach Slovenska. Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina.  Podstatou každého projektu je zapojenie verejnosti do vytvárania konkrétneho verejného priestranstva už od fázy plánovania.

 

Javisko pod hruškami má vzniknúť v Hrušove, okrese  Rožňava.  Občianske združenie Körtvélyes naplánovalo upraviť plochu v strede obce pri obecnej pálenici a sídle Euroregiónu Kras na priestor pre oddych i zábavu umiestnením javiska, lavičiek  a jednoduchého altánku. Súčasťou premeny priestoru bude aj výsadba tradičných odrôd hrušiek.

 

Pre obyvateľov Hrušova je tento priestor veľmi dôležitý – vedie okolo neho hlavná prístupová cesta do dediny a návštevník si z nej vytvára prvý dojem o obci. Projekt úpravy priestoru iniciovalo občianske združenie Körtvélyes. Aktívnu podporu mu poskytlo aj vedenie obce a ďalšie združenia. Spolu s miestnymi podnikateľmi chcú upraviť priestor tak, aby už v auguste tohto roku mohli v Hrušove privítať v rámci Dní obce návštevníkov práve na novom upravenom priestore.
Prvé plánovacie stretnutie v Hrušove sa uskutočnilo v sobotu 13. februára 2010 a zúčastnili sa na ňom takmer tri desiatky miestnych obyvateľov. V diskusii sa Hrušovčania zhodli na tom, že v priestore by malo pribudnúť aj javisko a spevnená plocha s posedením, v budúcnosti aj detský kútik, altánok a zeleň.
Presný návrh úprav pripravia mladí projektanti, ktorí spracujú výsledky ankety, výstupy z prvého plánovacieho stretnutia, ale aj predstavy detí vyjadrené v kresbách. Druhé plánovacie stretnutie pripravujú v Hrušove už13. marca. Na tomto stretnutí predstavia projektanti niekoľko alternatív úpravy priestoru. Hrušovčania si môžu vybrať ten, ktorý sa im páči najviac a diskutovať o navrhnutých detailoch riešenia.


Z grantového programu PrieStory 2010  získalo podporu po 5 000 eur ďalších päť zaujímavých projektov. V Banskej Bystrici, Bátovciach (okres Levice), Borinke (okres Malacky), Hrušove (okres Rožňava) a vo Volkovciach (okres Zlaté Moravce) dostali ľudia možnosť upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta. Šiesty ročník programu  PrieStory vyhlásila minulý rok Nadácia Ekopolis, v spolupráci s dlhoročným partnerom programu – ČSOB Finančnou skupinou.

 

Do uzávierky prišlo do nadácie 28 žiadostí z celého Slovenska  spolu v hodnote 136 tis. eur. Témou tohto ročníka programu je úprava  priestranstiev pre skvalitnenie života obyvateľov –  susedov.

V miestnych komunitách sa uskutočňujú plánovacie stretnutia, prieskumy názorov a diskusie, ktorých cieľom je zistiť predstavy verejnosti a následne ich využiť pri úprave konkrétneho priestoru. Stretnutia súčasne slúžia na spoznávanie a vytvorenie tradície spoločného riešenia vecí, ktoré sa týkajú celej komunity.
VI. ročník programu PrieStory 2010 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámciCentral Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Cieľom programu PrieStory je  podporovať účasť ľudí na plánovaní, vytváraní a skrášľovaní verejných priestorov a zlepšovaní prostredia, v ktorom žijú. Nevyhnutným predpokladom pre udelenie grantu je účasť občanov, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, na plánovaní, príprave a realizácii úpravy verejného priestoru.
Názov grantového programu PrieStory je odvodený od myšlienky, že miesta, ktoré nás obklopujú, nás ovplyvňujú. Ak nám na nich záleží, môžeme ich zmeniť. Každé zmenené miesto má potom svoj príbeh. Tak vznikajú PrieStory – miesta, ktoré spájajú ľudí. Program je špecifický tým, že podporuje nielen úpravu verejných priestranstiev, ale najmä plánovanie týchto úprav obyvateľmi. Pre zapojenie obyvateľov sa využívajú plánovacie víkendy, počas ktorých účastníci zhodnotia vybrané priestranstvo, stanovia si, na čo by im malo slúžiť a ako vyzerať. Ich návrhy, ktoré sa objavia v ankete a zaznejú počas diskusie, spracuje architekt.

 

V 1. ročníku PrieStory 2005 sa zrealizovalo päť projektov: v Žiline, Zvolene, Nitre, Bratislave – Petržalke a Leviciach. V období 2006 až jar 2007 boli upravené ďalšie štyri priestranstvá:  v Pezinku, Kežmarku, Bratislave – Rusovciach a Nových Zámkoch. Do konca roka 2007 boli skrášlené priestranstvá v Pruskom, Rajci, Rimavskej Sobote a Stančínskej Roztoke. V roku 2008 vznikli nové, upravené priestory  v  Banskej Bystrici, Kalnej Roztoke, v Pohorelej, Tesároch a Trstenej.
V minulom roku boli dokončené projekty v Banskej Štiavnici, v Haniskej (Košice), Krtovciach (Topoľčany), Medovarciach (Krupina) a v Rumanovej (Nitra), kde rovnako dostali aktívni ľudia príležitosť zrealizovať svoje nápady a zmeniť zanedbané verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.
Viac informácií: Martina Paulíková, manažérka programu PrieStory, 0915  811 195,paulikova@ekopolis.sk alebo na www.ekopolis.sk, www.priestory.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.