Z programu Greenwyas získali podporu cykloakcie aj cyklotrasy v okolí Hondruše – Hámrov


Nadácia  Ekopolis podporila z grantového programu Greenways 2011 ďalších päť projektov,  celkovou sumou  5 tisíc eur.  Cyklofesty v Žiline, Banskej Bystrici a Bratislave  počas Európskeho týždňa mobility v septembri 2011,  medzinárodná konferencia v Trnave  a rozvoj cyklotrás v Štiavnických vrchoch,  budú zrealizované  vďaka finančnej podpore Nadácie  Allianz  a 2 % príspevkom.

„Podpora z programu Greenways sa v tomto roku sústredila najmä na akcie, zvyšujúce povedomie verejnosti vo veľkých mestách o cyklistickej doprave. Ide o akcie, ktoré určite upútajú pozornosť ľudí a primäjú ich k zamysleniu o dopravných návykoch. Popri tom sme podporili aj odbornú konferenciu pre cykloexpertov v Trnave,  pretože si myslíme, že výmena skúseností a diskusia na tému rozvoja cyklistiky aj na Slovensku je nesmierne dôležitá. Napokon, podporu sme udelili aj dobrovoľníkom, ktorí budujú trasy Bajkom k tajchom v Štiavnických vrchoch a za ktorými stojí silný príbeh,“ povedal Ján Roháč, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Poslaním programu Greenways je prispieť k vytvoreniu a udržaniu zelených trás a komunikácií, ktoré využívajú ľudia na rekreáciu a šport, pre dochádzanie do práce alebo   školy a pre plnohodnotné využívanie voľného času. 

Podporené projekty

Občianske združenie Cyklokoalícia z Bratislavy využije podporu 1 000 eur  na sprievodný program počas Európskeho dňa mobility. Hlavným cieľom podujatia je propagácia alternatívnych foriem dopravy, ktoré sú dnes na okraji širšieho spoločenského záujmu. Počas akcie bude 18. septembra 2011 od 12.00 do 24.00 hod. uzavretý Nový most v Bratislave a vítaní budú na ňom cyklisti, vozíčkári, on-line korčuliari, chodci a pod. Nebude chýbať prezentácia témy : rozvoj verejných priestorov pre nemotorovú dopravu.

Banskobystrická Občianska cykloiniciatíva zorganizuje počas Európskeho týždňa mobility  – 17.9.2011 Cyklofest, na ktorý získala podporu 1 000 eur. Jeho účastníci si budú  môcť bezpečne zabicyklovať so svojimi rodinami, priateľmi a  zažijú tiež atmosféru obľúbeného tradičného pelotónu. Ďalším cieľom podujatia je podpora rozvoja cyklotrás a zlepšenie podmienok pre cyklistov tak, aby sa bicykel mohol stať aj v Banskej Bystrici alternatívnym dopravným prostriedkom pre všetkých. Toto podujatie bude tiež vhodnou príležitosťou na prezentáciu a pripomienkovanie konceptu Generelu nemotorovej dopravy, na ktorom sa združenie aktívne podieľa.

Občianske združenie  Mulica zo Žiliny zorganizuje aj vďaka príspevku 1 000 eur počas Európskeho týždňa mobility (16.-22.9.2011) Cykloeganciu. Už  piate pokračovanie týždňa mobility v Žiline bude bohaté na aktivity, ktoré súvisia s podporou cyklistiky a revitalizáciou verejného priestoru. Zámerom je prepojiť rôzne skupiny v meste s cieľom verejnej propagácie zeleného mesta a dať podnet k diskusii na tému udržateľnej mobility, mestského prostredia a kultúry v nich. V roku 2011 sa organizácia chce venovať cyklistike ako elegantnej forme dopravy a osloviť ňou najmä zamestnancov a študentov. Chcú ich motivovať  a presadzovať vôľu cestovať do práce a školy na bicykli.

Združenie Mulica zo Žiliny „bodovala“ s dvomi projektmi. Podporu 1 000 eur získala aj na konferenciu  Cyklistická doprava 2011 v Trnave ( 28.-29. 9. 2011), ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Ponúkne výmenu užitočných poznatkov medzi odborníkmi, občianskymi aktivistami, štátnou správou a samosprávou v rámci Slovenska, aj skúseností prezentovaných zo zahraničia, najmä z Českej republiky. Konferencia má tiež za cieľ zmapovať a zhrnúť súčasný stav cyklistickej dopravy a cykloturizmu na Slovensku a navrhnúť nové spôsoby riešenia, ktoré zabezpečia ich rozvoj. Keďže táto problematika nie je zo strany štátu veľmi podporovaná, rozhodlo sa združenie zorganizovať túto akciu v rámci občianského aktivizmu, pričom ide už o 3. ročník konferencie.

Obecný úrad Hodruša Hámre získal podporu 1 000 eur na aktivity v rámci ich projektu Bajkom k tajchom . Ide  o sieť trás pre horskú cykloturistiku v okolí obce Hodruša-Hámre v dĺžke 100 km. Skupina dobrovoľníkov, ktorá celý rok udržiava a propaguje tieto trasy, nakúpi z grantu materiál na údržbu a opravy značenia trás, vyrobí a osadí informačnú tabuľu na Richňavských jazerách a postaví (so spoluúčasťou obce Hoduša-Hámre) drevený altánok v lokalite Kerling. Viac na www.bajkomktajchom.sk.

■ Grantový programu Greenways – Cesty pre zdravší život, je zameraný na rozvoj a propagáciu pohybu, zdravého životného štýlu a nemotorovej dopravy. Nadácia Ekopolis ho vyhlasuje už od roku 2005. Za ten čas  program podporil úpravu 725  km ciest pre zdravší život v rôznych regiónoch Slovenska. 

Viac informácií získate u programového manažéra Jána Roháča na tel.: 0905 240 137 alebo na www. ekopolis.sk, www.greenways.sk.

————————————————————————————————————————— 

Greenways majú v Európe dlhoročnú tradíciu a stali sa bežnou súčasťou dopravnej a rekreačnej infraštruktúry v mestách a na vidieku. Veľký pokrok vo vytváraní  a vyznačovaní greenways urobili naši západní susedia v Čechách a na Morave.

Greenways („zelené cesty“, z angl.) sú cesty pre bicyklovanie, prechádzky, in-line korčulovanie, pre vozíčkarov, a pod. Ich prvoradým poslaním je vytvoriť podmienky pre aktívny pohyb obyvateľov a podporiť nemotorovú dopravu v danej lokalite. Okrem toho, že motivujú ľudí k zdravému pohybu, podnecujú tiež spoluprácu miestnych partnerov a významnou mierou prispievajú k podpore turistiky a ochrane prírodného a kultúrneho dedičstva.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.