Konferencia Na energiu s rozumom priniesla inšpirácie pre úspory energie na komunálnej úrovni


17. mája 2016 sa v Elektrárni Piešťany uskutočnila konferencia Na energiu s rozumom. Podujatia sa zúčastnilo 45 ľudí, medzi ktorými boli zástupcovia obcí, miest, škôl, firemného sektora a neziskových organizácii. Podujatie zorganizovala Nadácia Ekopolis v spolupráci s CEEV Živica a generálnym partnerom ZSE, a.s.

Na konferencii boli predstavené komplexné možnosti riešení a trendy v oblasti efektívneho využívania energie v budovách a na úrovni samospráv. Tiež finančne nenáročnejšie a ľahšie uskutočniteľnejšie opatrenia ilustrované úspešnými príkladmi z praxe. Účastníci sa mohli dozvedieť o súčasnosti i budúcnosti solárnej energie, stavbe pasívnych domov, vzdelávacom a poradenskom centre Otevřená zahrada, energetickom manažmente a naživo si prezrieť pojazdnú edukačnú mikroelektráreň.

Na konferencii vystúpili:

 • Marek Tomeš, Západoslovenská energetika, a.s. – Solárne zdroje energie v domácnostiach a ich budúcnosť
  Marek Tomeš zo Západoslovenskej energetiky odprezentoval na konferencii svoje vedomosti týkajúce sa solárnej energie a priblížil, čo je v ponuke solárnych zdrojov dnes, ako sú efektívne a kam sa technológia uberá. Solárne kolektory a fotovoltaické panely sa síce v našich mestách a dedinách začínajú postupne objavovať, ale stále sú skôr výnimkou. Dôvodmi sú okrem iného aj relatívne vyššie vstupné náklady, ktoré majú návratnosť 7 – 8 rokov v prípade kolektorov a 12 až 15 rokov v prípade fotovoltaiky. Práve kolektory sú momentálne na vrchole, technologicky sú veľmi jednoduché i nenáročné na údržbu a pritom ušetria až 70 percent nákladov na ohrev vody.
 •  Zuzana Kierulfová, OZ ArTUR, Createrra s.r.o. – Pasívne domy z prírodných materiálov
  Zavádzanie nových techník a detailov v realizáciách pasívnych stavieb z prírodných materiálov na Slovensku vďaka odborníkom prináša vyššiu kvalitu a nižšie náklady. Zuzana Kierulfová predstavila na konferencii prírodnú kupolu v Hrubom Šúri, prvú stavbu svojho druhu na svete. Jedinečná je tým, že realizátori ju postavili len zo slamených balov bez akejkoľvek inej podpornej konštrukcie. Stavba s vnútornou výškou v strede vyše 5 metrov je vybudovaná výlučne z prírodných alebo recyklovaných materiálov a čo je dôležité, z hľadiska spotreby energie je veľmi efektívna.
 • Vlastimil Rieger, Nadace Partnerství – Vzdelávacie a poradenské centrum Otevřená zahrada
  Vlastimil Rieger predstavil unikátny pasívny dom so zelenou strechou a verejne prístupnou vzdelávacou záhradou. V budove priebežne monitorujú spotrebu energií, vody a výrobu tepla a elektrické energie. Vzdelávacie centrum v správe nadácie poskytuje kancelárske a konferenčné priestory, priľahlá záhrada slúži školám a verejnosti na atraktívne environmentálne vzdelávanie a hry. Táto výnimočná stavba získala Cenu ministra životného prostredia v súťaži Stavba roku 2013.
 • Michal Černý, mesto Litoměřice – Energetický manažment města Litoměřice
  Litoměřice sa profilujú ako jeden z lídrov energeticky úspešného mesta a dosahujú významné energetické a finančné úspory. Samospráva všestranne podporuje využívanie obnoviteľných zdrojov energie obyvateľmi mesta a realizuje opatrenia na úspory energie. Ušetrené prostriedky prerozdeľuje v dobre nastavenom mestskom fonde, ktorého časť slúži na podporu ďalších úsporných opatrení. Koordináciu aktivít zabezpečuje energetický manažér, Litoměřice túto stálu funkciu zaviedlo v roku 2011.
 • Milan Orlovský, KOOR, s.r.o. – Energetický manažment miest a obcí
  Jednou z možností pre vyspelejšiu správu budov, najmä tých s celoročnou prevádzkou, je využitie komplexných energetických služieb v systéme EPC (Energy Performance Contracting), ktoré predstavuje ucelené riešenie a zmluvne zaručuje dosiahnutie úspor bez zaťaženia rozpočtov. Milan Orlovský preddstavil praktické skúsenosti ESCO (Energy Service Company) spoločnosti pri realizácii a prevádzke opatrení realizovaných systémom EPC (Energy Performance Contracting).
 • Zdenka Štrokendlová, Mgr. Renáta Balogová, ZŠ Bukovčana I v Devínskej Novej Vsi – Slnečná energia v službách základnej školy
  Zdenka Štrokendlová a Renáta Balogová odprezentovali projekt fotovoltickej elektrárne na streche základnej školy, ktorý vznikol vďaka podpore Nadačného fondu Živá energia, ktorý spravovala Nadácia Ekopolis. Na streche základnej školy I. Bukovčana 3 v Devínskej Novej Vsi je inštalovaná fotovoltická elektráreň s výkonom 6 kW. Od roku 2014 prináša škole úspory, ale tiež slúži ako skvelá vyučovacia pomôcka.
 • Adrián Krajňák, OZ NOW – One Fun Van
  One Fun Van predstavuje pojazdný interaktívny edukačný automobil, ktorý v sebe ukrýva laboratórium obnoviteľných zdrojov energie. Na streche dodávky je nainštalovaná malá OZE elektráreň, tvorená monokryštalickými fotovoltaickými fóliami s celkovým výkonom 360 W a odnímateľná malá horizontálna veterná turbína s maximálnym výkonom 500 W. Elektrina vyrobená pomocou OZE je ukladaná do záložných akumulátorov s kapacitou 200 Ah. Výroba a spotreba energie z OZE zdrojov je riadená autonómnym off-grid systémom a údaje sú prenášané na externý LCD monitor.

Kontakt: Štefan Jančo, janco@ekopolis.sk, +421 48 47 01 094.


Link na fotogalériu

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.