Plánovanie priestorov s Nickom Watesom


Banská Bystrica, 22. júna 2009

 Ak chcete vedieť ako sadne na nohu topánka, opýtajte sa ľudí, ktorí ju nosia a nie tých, ktorí ju vyrábajú.“ ( N.Wates )  

 Na Slovensku stále nie je zvykom pýtať sa ľudí, čo očakávajú od obnovy a úpravy verejných priestorov. Už vôbec nie je bežné, aby obyvatelia sami ovplyvnili svojimi názormi a nápadmi ako má budúce priestranstvo vyzerať. U nás vznikajú prevažne  profesionálne zrekonštruované verejné priestranstvá, ktoré však vôbec nemusia prirásť ľuďom k srdcu. Ako pracovať s verejnosťou a ako zistiť jej názory a preferencie na podobu verejných priestorov v meste? Jednou z ciest je zapojenie verejnosti už do etapy plánovania.

To bolo aj cieľom druhého  zo série piatich workshopov zameraných na tému verejných priestorov, ktorý sa uskutočnil minulý  týždeň vo Zvolene, v penzióne Almada. Stretnutie pripravila  Nadácia Ekopolis a zúčastnilo sa ho 40 záujemcov z radov architektov, zamestnancov mestských úradov, ale aj lokálnych iniciatív.

Lektorom workshopu bol Nick Wates z Veľkej Británie, ktorý sa už 25 rokov venuje komunitnému plánovaniu a účasti verejnosti pri tvorbe a úprave verejných priestorov. Rovnako je známy ako spisovateľ, vedec a konzultant.

Teoretickú časť, v ktorej bol venovaný priestor východiskám, dôvodom a metódam zapájania verejnosti do plánovania verejných priestorov, doplnila praktická časť, ktorá zahŕňala obhliadku modelového územia – mestského parku Lanice vo Zvolene. Účastníci stretnutia zdôraznili potrebu zachovania jedinečného prírodného potenciálu parku a hľadanie rovnováhy medzi činnosťou človeka a atraktívnou prírodou tejto lokality.

Workshop sa uskutočnil v rámci projektu UrbSpace podporeného z Central Europe Programme a bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zorganizovala ho Nadácia Ekopolis a bol súčasťou série stretnutí na tému verejných priestorov. Témami ďalších stretnutí budú : Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestory, Dlhodobá udržateľnosť a starostlivosť o zelené plochy a verejné priestory a Dreviny ako súčasť verejných priestorov.

Viac informácií: www.ekopolis.sk, program Priestory pre ľudí alebo Martina Paulíková,   0915 811 195 alebo Lucia Skokanova 048 / 414 54 78.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.