Anketa Strom roka: súťaž pre školy tento rok aj s novou kategóriou


Celoslovenská anketa Strom roka 2020, ktorá slávi svoje 18. narodeniny, aj tento rok ponúka možnosť školám zapojiť sa do súťaže o výsadbový materiál na skrášlenie a spríjemnenie svojich školských areálov.

 Sprievodná súťaž k ankete Strom roka má za cieľ upriamiť pozornosť na životné prostredie, najmä v oblasti dôležitosti ochrany a ošetrovania stromov. „Vždy veľmi radi vidíme, keď sa do ankety s chuťou zapoja aj žiaci a študenti škôl z celého Slovenska. Aj takto napĺňame hlavnú ideu ankety – chceme vzbudiť záujem o životné prostredie u mladej generácie,“ uvádza Martina Ragalová, PR manažérka z Nadácie Ekopolis.

Súťaž spočíva v zbieraní hlasov za najobľúbenejšie stromy, ktoré súperia v tohtoročnej finálovej dvanástke a môže sa do nej zapojiť ktorákoľvek škola zo Slovenska. „Každý žiak môže svojim hlasom podporiť ktorýkoľvek strom,“ približuje Ragalová. Hlasuje sa formou jednoduchých hlasovacích lístkov, ktoré musia zástupcovia škôl poslať na adresu nadácie najneskôr do 7. októbra 2020.

Novinka v súťaži

Na prvé tri školy, ktorých žiaci sa zúčastnia v čo najväčšom počte, čaká odmena v podobe výsadbového materiálu od jedného z partnerov ankety, Záhradníctva ABIES, v hodnote spolu až 500 eur,“ hovorí Ragalová.

Tento rok v rámci súťaže pribudla nová výherná kategória, ktorá má motivovať práve školy, ktoré nemajú veľký počet žiakov. „Každý rok sa stávalo, že sa zapájali i samostatné triedy a školy s malým počtom žiakov, kde bolo jasné, že nemajú šancu vyhrať. Práve preto, aby sme boli férovejší a ocenili aktivitu žiakov aj z takýchto škôl, odmeníme jednu z nich takisto výsadbovým materiálom,“ dopĺňa Ragalová. Pri výbere budú rozhodovať členovia nadácie Ekopolis. „Často nám triedy posielali napr. pekné listy od detí, kresbičky, fotky z triedy, či priamo s finalistom, za ktorého hlasovali. Takáto iniciatíva si zaslúži odmenu,“ uzatvára Ragalová. Výhrou v tejto kategórii bude výsadbový materiál v hodnote 100 eur od Záhradníctva ABIES.

V rámci ankety prebieha naďalej hlasovanie verejnosti a spolu s ňou aj súťaž fotografií na sociálnej sieti Instagram – Tour de Strom, kde ľudia súťažia o ceny z nadácie Ekopolis. Možnosť zapojiť sa do hlasovania i aktivít potrvá do 30. septembra 2020. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa bude konať v  októbri.

Viac o podmienkach súťaže pre školy sa dočítate  na webe.

Kontakt: Martina Ragalová, PR manažérka, 0908 371 289, ragalova@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.