Súťaž pre školy


V rámci ankety Strom roka každoročne organizujeme sprievodnú súťaž pre žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl. 

Cieľom tejto sprievodnej súťaže je podporiť hlasovanie v ankete, vzbudiť záujem mladých ľudí o životné prostredie i o tému ochrany stromov. 

 • Súťaž pre školy je vyhlasovaná 1.septembra a trvá do 30.septembra
 • V súťaži sú 2 kategórie, do ktorých sa môžu žiaci zapojiť:
  • V 1. kategórii rozhoduje najväčší počet prijatých hlasov
  • V 2. kategórii rozhodujú aktivity žiakov navyše

1.kategória

V kategórii udeľujeme tri výherné miesta tým školám, ktorých žiaci sa zapoja v čo najväčšom počte do hlasovania, teda rozhoduje počet hlasovacích lístkov, ktoré nám budú doručené na adresu nadácie. Ceny do súťaže venuje jeden z partnerov ankety, Záhradníctvo ABIES a to výsadbový materiál, spolu v hodote až 500 eur (1. miesto 250 eur, 2. miesto 150 eur a 3. miesto 100 eur).

2.kategória

Do súťaže sme pridali novú kategóriu pre zapojené školy a jednotlivé triedy, kde sa hlasovania zúčastní len menší počet žiakov. Pri výbere budú rozhodovať členovia našej nadácie, ktorí vyberú víťazov na základe ich iniciatívy, či práce navyše. Potešia nás napríklad videá a fotky z výučby v prírode pri stromoch, fotografie žiakov s niektorým z aktuálnych finalistov, prezentácie, umelecké práce detí, či napr. video, ktoré si žiaci o stromoch pripravia – fantázii sa medze nekladú! Výhrou pre prvé miesto v tejto kategórii bude výsadbový materiál – vzrastlý strom v hodnote 100 eur od Záhradníctva ABIES, ktorý skrášli školskú záhradu. Ďalšie dve vybrané školy či triedy dostanú milé vecné ceny z našej nadácie.

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

 • Predlohu hlasovacieho lístka pre žiakov pošleme zodpovednej osobe na vyžiadanie. Mail prosím napíšte na hromadova@ekopolis.sk
 • Je dôležité, aby bolo na hlasovacom lístku vyplnené číslo stromu, meno a priezvisko žiaka. Prosím, pri zasielaní hlasovacích lístkov, nezabudnite priložiť aj adresu školy a kontaktú osobu (meno, mail, telefónne číslo), aby sme vás vedeli identifikovať a prípadne kontaktovať.
 • Je dobré, ak nám hlasy pošlete rozdelené podľa čísiel finalistov – uľahčíte nám tým kopu práce pri sčítavaní hlasov. 🙂
 • Každý žiak/študent má jeden hlas – je potrebné, aby nám do nadácie boli doručené vyplnené hlasovacie lístky resp. zoznam žiakov s príslušnými hlasmi (musí byť uvedený dôvod, prečo žiaci nehlasovali hlasovacími lístkami, napr. v prípade materských škôl, kedy deti nevedia písať a pod…).
 • Súťaž pre školy trvá do 30. septembra. Poštu s lístkami od žiakov akceptujeme najneskôr do 3. októbra 2023. (Rozhoduje pečiatka pošty z dňa 3.10.2023). Adresa: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, Banská Bystrica 974 01
 • Mená víťazov sa dozviete počas oficiálneho vyhlasovania výsledkov celej ankety Strom roka, ktoré sa uskutoční v priebehu októbra.

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.