Súťaž pre školy


V rámci ankety Strom roka každoročne organizujeme sprievodnú súťaž pre žiakov a študentov materských, základných a stredných škôl. 

Cieľom tejto sprievodnej súťaže je podporiť hlasovanie v ankete, vzbudiť záujem mladých ľudí o životné prostredie i o tému ochrany stromov. 

 • Súťaž pre školy je vyhlasovaná 1.septembra a trvá do 30.septembra
 • V súťaži sú 2 kategórie, do ktorých sa môžu žiaci zapojiť:
  • V 1. kategórii rozhoduje najväčší počet prijatých hlasov
  • V 2. kategórii rozhodujú aktivity žiakov navyše

1.kategória

V kategórii udeľujeme tri výherné miesta tým školám, ktorých žiaci sa zapoja v čo najväčšom počte do hlasovania, teda rozhoduje počet hlasovacích lístkov, ktoré nám budú doručené na adresu nadácie. Ceny do súťaže venuje jeden z partnerov ankety, Záhradníctvo ABIES a to výsadbový materiál, spolu v hodote až 500 eur (1. miesto 250 eur, 2. miesto 150 eur a 3. miesto 100 eur).

2.kategória

Do súťaže sme pridali novú kategóriu pre zapojené školy a jednotlivé triedy, kde sa hlasovania zúčastní len menší počet žiakov. Pri výbere budú rozhodovať členovia našej nadácie, ktorí vyberú víťazov na základe ich iniciatívy, či práce navyše v téme „Život stromov“. Potešia nás napríklad výtvarné práce, videá a fotografie, prezentácie na túto tému, či fotografie žiakov s niektorým z aktuálnych finalistov – fantázii sa medze nekladú! Výhrou pre prvé miesto v tejto kategórii bude výsadbový materiál – vzrastlý strom v hodnote 100 eur od Záhradníctva ABIES, ktorý skrášli školskú záhradu. Ďalšie dve vybrané školy či triedy dostanú milé vecné ceny z našej nadácie.

Podmienky zapojenia sa do súťaže:

 • Registrácia do súťaže: Predlohu hlasovacieho lístka pre žiakov pošleme zodpovednej osobe na vyžiadanie. Mail prosím napíšte na hromadova@ekopolis.sk
 • Je dôležité, aby bolo na hlasovacom lístku vyplnené číslo stromu, meno a priezvisko žiaka. Prosím, pri zasielaní hlasovacích lístkov, nezabudnite priložiť aj adresu školy a kontaktú osobu (meno, mail, telefónne číslo), aby sme vás vedeli identifikovať a prípadne kontaktovať.
 • Je dobré, ak nám hlasy pošlete rozdelené podľa čísiel finalistov – uľahčíte nám tým kopu práce pri sčítavaní hlasov. 🙂
 • Každý žiak/študent má jeden hlas – je potrebné, aby nám do nadácie boli doručené vyplnené hlasovacie lístky resp. zoznam žiakov s príslušnými hlasmi (musí byť uvedený dôvod, prečo žiaci nehlasovali hlasovacími lístkami, napr. v prípade materských škôl, kedy deti nevedia písať a pod…).
 • Súťaž pre školy trvá od 4. do 30. septembra. Poštu s lístkami od žiakov akceptujeme najneskôr do 3. októbra 2023. (Rozhoduje pečiatka pošty z dňa 3.10.2023). Adresa: Nadácia Ekopolis, Komenského 21, Banská Bystrica 974 01
 • Mená víťazov sa dozviete počas oficiálneho vyhlasovania výsledkov celej ankety Strom roka, ktoré sa uskutoční v priebehu októbra.
 • Na súťaž neexistuje právny nárok. Nadácia Ekopolis si vyhradzuje právo zo súťaže vylúčiť tie školy, ktoré nesplnia podmienky alebo pri podozrení na sfalšovanie hlasovania.

Na stiahnutie:

 

 

 

 

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.