Komunitné Centrum Menšín vo Veľkom Krtíši navštívila prezidentka Zuzana Čaputová


Komunitné Centrum Menšín z Veľkého Krtíša vykonáva správu domových bytov, ktoré sú obývané sociálne znevýhodnenými občanmi, od roku 2001. Počas dní, kedy korona kríza naplno vypukla, ich svojou návštevou povzbudila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Dňa 30.04.2020 zavítala prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, do Veľkého Krtíša. Okrem firiem, v ktorých ani počas pandémie nedošlo k prepúšťaniu zamestnancov, viedla jej cesta aj za pracovníkmi Komunitného Centra Menšín, ktorí od roku 2009 úspešne realizujú prácu zameranú na udržateľnosť bývania marginalizovanej rómskej komunity v meste Veľký Krtíš.

Ide o 10 bytových domov, 136 bytov, ktoré sú už vo vlastníctve Rómov. Rozvoj bývania a trvalá udržateľnosť bývania marginalizovanej rómskej komunity je možná len formou komunitnej práce s uplatňovaním jej základného princípu –  participácie bývajúcich,“ približuje Janette Knapeková, jedna zo zakladateľov Komunitného Centra Menšín. Prevzatie správy bytových domov Komunitným Centrom Menšín zamedzilo prevzatiu ich správy komerčnou spoločnosťou, ktoré by následne mohlo viesť k vzniku neplatičov a následnému vysťahovaniu. „V súčasnosti žije v bytových domoch 95% Rómov. Vlastnými silami a s využitím zručností nájomníkov zabezpečujeme správu, údržbu, svojpomocné opravy, udržiavanie čistoty okolia. Pracovníci taktiež zaškoľujú a informujú vlastníkov o tom, ako funguje model spoločenstva vlastníkov a neustále ich pripravujú na osamostatnenie sa. Dvaja domovníci priamo z radov obyvateľov bytových domov sa učia robiť správcov, koordinovať opravy bytoviek a ako sa vyznať v zúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytov,“ dopĺňa Knapeková.

Počuť slová pani prezidentky : „Ide o Vás dobrý chýr a už som o Vašej práci veľa počula“ bolo pre pracovníkov KCM cťou a dostatočným zadosťučinením.

Komunitné centrum realizuje vlastné projekty v rámci projektu NP BOKKÚ, ale aj vďaka Karpatskej nadácii a Nadácii Ekopolis v rámci Programu rozvoja rómskych komunít. Aj v čase pandémie tieto nadácie významne prispeli k zabezpečeniu komunity ochrannými prostriedkami.  Pani prezidentke sa v teréne veľmi páčilo a vysoko ocenila  komunitnú prácu Komunitného Centra Menšín.

Viac informácií:
Program rozvoja rómskych komunít
Programový manažér Milan Hronec, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.