Tretie kolo výziev programu pre aktívnych občanov sa práve otvára!


Odhodlanie hájiť ľudské práva a aktívne rozvíjať občiansku spoločnosť bude opäť podporené v treťom kole výziev grantového programu Active Citizens Fund – Slovakia, ktorý je zameraný na podporu mimovládnych organizácií na Slovensku.

Občianska spoločnosť a ľudské práva, podpora zraniteľných skupín, obhajoba verejných záujmov, či rozvoj organizácií občianskej spoločnosti sú kľúčové témy, ktorým sa venuje grantový program ACF – Slovakia aj v treťom kole vyhlásených výziev. Mimovládne organizácie sa môžu uchádzať o finančné prostriedky na svoje projekty od 26. januára 2021.

Tieto výzvy sa zameriavajú na aktívne zapájanie sa občanov do procesu rozhodovania a do tvorby verejných politík, zlepšovanie správy vecí verejných, posilnenie ochrany ľudských práv, skvalitnenie občianskeho vzdelávania a posilnenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. Program tiež podporuje bilaterálne kontakty medzi slovenskými organizáciami a partnermi z donorských krajín,“ približuje Peter Medveď, riaditeľ Nadácie Ekopolis, ktorá spolu s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou spravujú program Active Citizens Fund – Slovakia.

Termín uzávierky grantovej výzvy je 29. apríl 2021. Po uzávierke tretieho kola výziev budú všetky prijaté žiadosti podliehať administratívnej kontrole a následne hodnoteniu členmi odborných komisií, ktorí vyberú najlepšie návrhy projektov a odporučia ich na podporu. Výsledky by sa mali žiadatelia o grant dozvedieť  koncom septembra 2021.

V poslednej výzve programu rozdelí konzorcium nadácii sumu spolu vyše 1,87 milióna eur v šiestich vyhlásených výzvach.

Všetky podstatné informácie pre záujemcov o grant sú zverejnené na webovej stránke www.acfslovakia.sk.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.