Dobrý sused podporí dopravné ihrisko aj výsadbu stromov. Projekty so žiadosťou o grant je stále možné podať


Školská eko-učebňa, lepšie dopravné ihrisko či výsadba stromov. Aktuálny štvrtý ročník grantového programu Dobrý sused pomáha uviesť do života ďalšie komunitné projekty. Podporu získali aj hokejbalisti, bežci a veslári. Z „vrecka“ Dobrého suseda sa zatiaľ použilo vyše 20 tisíc eur, z celkovo na tento rok vyčlenených 30 tisíc.

Najnovšie získalo podporu deväť dobrých nápadov. Spája sa v nich úžitok pre miestnu komunitu s chuťou dobrovoľníkov vytvárať si lepšie spoločné prostredie.

Hokejbalový klub v Podunajských Biskupiciach je otvorený pre všetky deti bez rozdielu. Tréningy sú bezplatné. Klub sa snaží deťom zo sídliska ponúknuť program na voľný čas, ktorý kombinuje šport a tímového ducha. Dobrý sused pomôže s nákupom klubového oblečenia a športového náradia pre deti.

Ďalší grant ide do základnej školy na eko-učebňu v školskej záhrade. Altánok so systémom zberu vody na zalievanie okolitých záhonov už stojí. Dobrý sused zabezpečí stoly a lavice, aby deti mohli tráviť čo najviac času vonku aj cez vyučovanie.

Veslársky klub sa snaží o osvetu tohto športu v lodenici na Zlatých pieskoch. Vďaka Dobrému susedovi klub získa financie na rozšírenie vybavenia pre nábor nových členov.

Z grantového programu bude podporený aj jubilejný 10. ročník Vrakunského  behu. Trať pretekov, otvorených pre všetky vekové a výkonnostné kategórie, prechádza promenádou pri Malom Dunaji a Vrakunským lesoparkom. Zámerom behu je ukázať bežcom krásy miestnej prírody.

Súčasťou parku Ostredky v Ružinove je detské dopravné ihrisko na nácvik správania sa v rôznych dopravných situáciách. Ihrisko je vždy plné detí, využívajú ho aj škôlky a školy. Dobrý sused pomôže s nákupom nových bicyklov a kolobežiek, aby sa na trať ihriska dostalo čo najviac malých jazdcov.

S rastúcim počtom obyvateľov a silnou výstavbou v okrajových častiach obec Rovinka čoraz intenzívnejšie pociťuje nedostatok stromov a zelených plôch na verejných priestranstvách. Aj prostredníctvom grantu z Dobrého suseda chce skupina miestnych dobrovoľníkov spolu so záhradkármi a hasičmi vysadiť zeleň a zlepšiť mikroklímu v lokalite.

Grantový program Dobrý sused je cielenou snahou Slovnaftu o zlepšenie kvality života v blízkom okolí rafinérie. Pri riadení programu a posudzovaní projektov spolupracuje s nadáciou Ekopolis.

Bližšie informácie o kritériách programu a formulár žiadosti nájdu žiadatelia na tomto odkaze alebo u programovej manažérky Nadácie Ekopolis: Ľubica Štúberová, stuberova@ekopolis.sk, 0902 526 755

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.