Pozvánka: Nečakajme na centrálne, vytvárajme lokálne


Začiatok roka 2022 nás našiel nepripravených na vojnový konflikt v bezprostrednej blízkosti našej krajiny. Nastala situácia, kedy čelíme príchodu vojnových utečencov. Do jednotlivých regiónov Slovenska – miest a obcí – prichádzali a stále prichádzajú noví obyvatelia. Nevieme ako dlho zostanú, niektorí už možno nikdy neodídu. V takýchto prípadoch je nevyhnutné naštartovať nie len ich integráciu, ale aj úplne prirodzenú inklúziu. Inklúziu však nie je možné realizovať bez zapojenia lokálnych komunít občianskej spoločnosti. Budeme spoločne hľadať riešenia, ako môžeme nie len v tejto vypätej situácii, ale vo všeobecnosti ochraňovať a rozvíjať demokratické princípy na regionálnej úrovni, prečo sa potrebujeme sieťovať navzájom, prečo nie je možné, aby centrálne inštitúcie zabezpečili fungujúce lokálne spoločnosti bez ich participácie. Zároveň budeme diskutovať o tom, prečo je potrebné, aby si centrálne inštitúcie uvedomili dôležitosť podpory pre vznik takýchto fungujúcich a spolupracujúcich lokálnych komunít a spoločenstiev. Budeme sa navzájom spoznávať, prepájať a hľadať cesty spolupráce, aby sme sa raz nestali utečencami z vlastnej krajiny, či už dobrovoľnými alebo nedobrovoľnými.

Nadácia Ekopolis spolu s partnermi pozýva na podujatie „Nečakajme na centrálne, vytvárajme lokálne“ v termíne 28.4.2022 od 10:00 do 22:00 v Tabačke v Košiciach. Podujatie je súčasťou projektu Reclaim our Civil Space!.

Prezrite si náš Program podujatia.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.