Sadíme budúcnosť: Jarná grantová výzva uzavretá!


15. februára o 16:00 sme uzavreli možnosť podať svoj nápad na výsadbu v prvom, jarnom kole grantového programu Sadíme budúcnosť. V online systéme sme prijali 98 žiadostí, ktoré teraz bude hodnotiť porota. Tá zároveň vyberie prvé projekty, ktoré budú podporené už túto jar. Vyhlásenie výsledkov je naplánované na 11. marca 2022. 

Grantový program Sadíme budúcnosť funguje ako zásobník projektov zameraných na výsadbu stromov, pre ktoré v Nadácii Ekopolis priebežne hľadáme zdroje na ich podporu, predovšetkým z prostredia firemných partnerov a darcov.

Zloženie hodnotiacej komisie:

  • Eva Lalinská, arboristka, ISA Slovensko
  • Zoltán Balko, predseda Správnej rady Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu
  • Martina Seemann Litterová, vedúca oddelenia starostlivosti o krajinu, Slovenská agentúra životného prostredia
  • Júlia Pittnerová, environmentálma koordinátorka v spoločnosti GLS Slovakia, generálny partner iniciatívy Sadíme budúcnosť
  • Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis
  • Patrícia Krausová, programová manažérka iniciatívy Sadíme budúcnosť

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov – funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená. Strom je v programe Sadíme budúcnosť symbolom spolupatričnosti medzi ľuďmi a prírodou. Výsadba stromov je konkrétnym a užitočným opatrením, ako urobiť krajinu odolnejšou voči dôsledkom klimatickej krízy a straty biodiverzity. Stromy pohlcujú uhlík z atmosféry a ukladajú ho do pôdy, stromy zadržiavajú vodu a ovplyvňujú mikroklímu. Vytvárajú prostredie pre život iných organizmov a tým zvyšujú biodiverzitu. Čistia vzduch, poskytujú tieň, znižujú hlučnosť, spestrujú a skrášľujú prostredie a pozitívne vplývajú na zdravie ľudí. Stromy sú preto jedným z kľúčových faktorov na ceste k udržateľnej budúcnosti. Dôležitou súčasťou programu je podpora občianskych iniciatív a zapojenie miestnych komunít do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy. V rámci programu kladieme dôraz aj na vzdelávacie, informačné a demonštračné aktivity, šírenie príkladov dobrej praxe a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti sadenia vhodných stromov na vhodných lokalitách.

Všetko dôležité z Nadácie Ekopolis priamo vo vašej e-mailovej schránke.